Migrationsverket logotyp

Så ansöker du om uppehållstillstånd för studier vid högre utbildning

Du ska ansöka om uppehållstillstånd och ha fått tillståndet beviljat innan du reser in i Sverige.

Om du ska försörja dig med banktillgångar ska du lämna in din ansökan tidigast tre månader innan datumet du ansöker om uppehållstillstånd från. Det är för att du ska kunna visa att du kan försörja dig själv i nära anslutning till början av studietiden och för att dina handlingar inte ska hinna bli för gamla. Det gäller inte om du kommer att få löpande inkomst, till exempel ett stipendium.

Du kan ansöka om uppehållstillstånd för studier på webben. I de flesta fall betalar du en avgift.

Avgifter för uppehållstillstånd för studier

1

Du har fått ditt antagningsbesked

För att kunna få uppehållstillstånd ska du ha blivit antagen till studier på heltid på ett program eller kurser som kräver din närvaro vid en högre utbildning.

Läs mer om studier i Sverige på Studyinsweden.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2

Betala studieavgiften

Om du måste betala en studieavgift ska du betala delavgiften innan du lämnar in din ansökan.

Läs mer om studieavgifterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

3

Fyll i ansökan

Du kan göra en ansökan på webben. I ansökan fyller du i uppgifter om dig själv och dina studier. Du ska även skicka med olika dokument. Om din familj följer med dig till Sverige kan du ansöka om tillstånd för dem samtidigt i din webbansökan.

De här dokumenten ska du bifoga när du ansöker för första gången:

 • kopior av de sidor i ditt pass som visar personuppgifter, giltighetstid och om du har tillstånd att bo i andra länder än ditt hemland (om ditt pass är på väg att gå ut bör du förlänga det eftersom du inte kan få tillstånd för längre tid än ditt pass är giltigt)
 • antagningsbesked från anordnaren av högre utbildning i Sverige som visar att du är slutgiltigt antagen till studier på heltid på ett program eller kurser som kräver din närvaro i Sverige.
 • beslutet om antagning som doktorand med information om tidpunkten för antagningen (om du är doktorand)
 • ett kompletterande intyg gällande doktorandstudierna, utfärdat av lärosätet (om du är doktorand). Du kan hänvisa lärosätet till Migrationsverkets checklista för dessa intyg. Checklistor och exempel för studieintyg gällande studier på forskarnivå (doktorandstudier)PDF
 • kopia på dokument som visar att du har, eller har ansökt om, en heltäckande sjukförsäkring som gäller i Sverige (om du är antagen till studier för kortare tid än ett år). Om du har en försäkring via anordnaren av högre utbildning ska du skicka med ett intyg om detta. Om det framgår av ditt antagningsbesked att du omfattas av en sjukförsäkring från anordnaren av högre utbildning och du ansöker via vår webbansökan kan du i stället bifoga ditt antagningsbesked som bevis på sjukförsäkring
 • kontoutdrag som styrker att du har tillräckliga medel för din försörjning. Kontoutdraget, som du ska bifoga ansökan, bör vara daterat i anslutning till ansökningstillfället och vara översatt till engelska, eller
 • dokument utfärdat i ditt namn som visar att du har fått stipendium eller liknande med uppgift om månadsbelopp samt under vilken tid du får pengarna, eller
 • dokument som visar att du har fått utbildningsbidrag (gäller doktorander) eller anställning som doktorand med uppgift om belopp samt under vilken tid du får pengarna.

Om det krävs tillstånd från centralbank eller motsvarande för att få föra ut pengarna från ditt land, ska du skicka med ett sådant tillstånd.

Kontrollera att informationen på dokumenten du skickar med syns tydligt. På passkopiorna måste även siffror och tecken längst upp och längst ned på passidorna synas tydligt.

Läs mer om kraven för webbansökan

Tillstånd för familjen

4

Betala avgift

I de flesta fall betalar du en avgift. När du gör en webbansökan betalar du avgiften med kontokort eller betalkort i samband med ansökan. Kortet måste vara aktiverat för internetbetalning. Kontakta din bank om du vill få mer information.

Avgifter för uppehållstillstånd för studier

5

Migrationsverket handlägger

Om du har ansökt via webben kan Migrationsverket börja arbeta med din ansökan direkt.

För att Migrationsverket ska kunna fatta beslut i ditt ärende krävs det att alla uppgifter är ifyllda och alla nödvändiga dokument finns med. Det innebär att handläggningstiden blir kortare om allt som krävs finns med från början än om ansökan kompletteras i efterhand.

Observera att Migrationsverket i vissa fall kan behöva utreda ansökan ytterligare även om alla uppgifter är ifyllda och alla dokument har skickats med.

Om du ångrar dig och inte längre vill ansöka

Om du vill återta din ansökan ska du skriva ett brev till Migrationsverket och berätta det. Brevet ska innehålla information om ditt namn, födelsedata, eventuellt personnummer och ditt ärendenummer. Skriv också ditt telefonnummer och din adress så att Migrationsverket kan nå dig om vi har några frågor. Skriv under brevet med din namnteckning. Om du har lämnat fullmakt till någon kan den personen återta din ansökan åt dig.

6

Besök ambassaden eller generalkonsulatet

Du som behöver visum för att resa till Sverige ska besöka ambassaden efter att du har blivit beviljad ett uppehållstillstånd. Under besöket kommer du att få lämna fingeravtryck och bli fotograferad. Det gör du för att få ett uppehållstillståndskort så att du kan resa in i Sverige. Du behöver göra det även om du tidigare har haft ett uppehållstillståndskort eftersom informationen inte sparas. Det är inte alla ambassader som har möjlighet att ta emot dig för att fotografera dig och ta dina fingeravtryck. Kontakta ambassaden eller generalkonsulatet före ditt besök för mer information.

Du som inte behöver visum kan resa till Sverige även utan uppehållstillståndskort, men du måste kunna visa ditt beslut för att kunna resa in i Sverige. Du behöver därför inte besöka ambassaden för att få ditt uppehållstillståndskort. Istället lämnar du underlag för uppehållstillståndskort på Migrationsverket när du har kommit till Sverige. Ditt tillstånd måste dock vara klart innan du reser till Sverige.

Länder vars medborgare måste ha visum för att resa till Sverigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Svenska ambassader och generalkonsulatlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer om uppehållstillståndskort

7

Du får beslutet

Om du har ansökt på webben får du ett mejl om att beslutet är fattat.

Du ska kontakta ambassaden eller generalkonsulatet för att få beslutet och eventuellt boka en tid för att hämta det. När du hämtar beslutet ska du ta med dig ditt pass. Vissa ambassader och generalkonsulat skickar ut beslutet och uppehållstillståndskortet per post. Kontakta ambassaden eller generalkonsulatet för mer information.

Läs mer om vad som händer efter beslut


Information om pilotprojekt gällande tvååriga tillstånd för programstudenter

Under perioden 16 oktober 2019 till 16 oktober 2022 pågår ett pilotprojekt i samarbete mellan Migrationsverket och fem lärosäten, där du som student ges möjlighet att ansöka om tvååriga uppehållstillstånd för programstudier.

De lärosäten som ingår i piloten är:

 • Jönköping University
 • Kungliga tekniska högskolan
 • Linnéuniversitetet
 • Lunds universitet
 • Umeå universitet.

Under denna tid kommer du som är antagen till en flerårig programutbildning vid något av dessa lärosäten att kunna ansöka om tvååriga uppehållstillstånd för studier i Sverige. Detta förutsätter att samtliga villkor, inklusive försörjning, är uppfyllda för hela den sökta tillståndstiden.

Om du inte ansöker på webben

Om du inte kan ansöka på webben fyller du i blanketten Ansökan om uppehållstillstånd för studerande – Förstagångsansökan, nummer 112011, om du ska ansöka för första gången. Lämna in blanketten vid en svensk ambassad eller generalkonsulat i det land där du bor. På ansökningsblanketten framgår vilka dokument som du ska bifoga. Kontakta ambassaden eller generalkonsulatet innan du lämnar in ansökan.

Om det inte finns någon möjlighet att ansöka i ditt land ska du ansöka på den ambassad eller det generalkonsulat som är närmast det land där du bor. Kontakta ambassaden eller generalkonsulatet innan du lämnar in din ansökan för mer information.

Om din familj följer med dig till Sverige ska varje familjemedlem lämna in en egen ansökan.

Ansökan om uppehållstillstånd för studerande – Förstagångsansökan, blankett nummer 112011PDF

Ansökan för medsökande till studenter/doktorander, blankett nummer 134011PDF

Svenska ambassader och generalkonsulatlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om du ansöker på en ambassad eller ett generalkonsulat betalar du avgiften när du lämnar in din ansökan. För information om avgift ska du kontakta den aktuella ambassaden eller generalkonsulatet eftersom de inte följer samma avgiftsbestämmelser som Migrationsverket.

Sidan senast uppdaterad: 2020-02-28

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?