Migrationsverket logotyp

Tillstånd för familj till den som studerar

Om du är familjemedlem till någon som har fått uppehållstillstånd i Sverige för studier vid en högre utbildning kan du få uppehållstillstånd för samma tid. Om tillståndet är längre än sex månader kan du få ett arbetstillstånd. Om du är familjemedlem till någon som har fått permanent uppehållstillstånd i Sverige efter fyra års doktorandstudier kan du få permanent uppehållstillstånd.

Du ska ansöka om uppehållstillstånd från ditt hemland eller annat land utanför Sverige där du har tillstånd att bo. Tillståndet ska vara klart innan du reser till Sverige.

Som familjemedlem räknas maka, make, sambo, registrerad partner och ogifta barn under 18 år. Med sambo menas ett par som inte är gifta men som bor och lever tillsammans som i ett äktenskap.

Krav för uppehållstillstånd

För att du ska kunna få uppehållstillstånd ska

 • personen som ska flytta till Sverige för att studera ha uppehållstillstånd för studier vid en högre utbildning
 • du ha ett giltigt pass
 • din försörjning vara ordnad för den tid du ansöker om uppehållstillstånd
 • ni planera att bo tillsammans i Sverige.

Försörjningskravet under hela vistelsetiden är 3 500 kronor per månad för vuxen och 2 100 kronor per månad för varje barn.

Så ansöker du

Om hela familjen ansöker samtidigt kan ni ansöka tillsammans i webbansökan för studerande.

Läs mer om ansökan om uppehållstillstånd för studerande

Om den som har fått uppehållstillstånd för studier redan är i Sverige kan du som familjemedlem göra en egen webbansökan i efterhand.

När du gör en webbansökan måste den studerande i Sverige ha ett uppehållstillstånd.

Tillståndet ska vara klart innan du reser till Sverige.

I de flesta fall betalar du en avgift.

Avgifter för uppehållstillstånd för familjemedlemmar

Det här ska du skicka med din ansökan

 • kopior av de sidor i ditt pass som visar personuppgifter, foto, namnteckning, passnummer, utfärdandeland, giltighetstid och om du har tillstånd att bo i andra länder än ditt hemland (om ditt pass är på väg att gå ut bör du förlänga det eftersom du inte kan få tillstånd för längre tid än ditt pass är giltigt)
 • dokument, exempelvis kontoutdrag från bank, som styrker att din försörjning är ordnad
 • kopia av vigselbevis, äktenskapsbevis eller motsvarande (gäller gifta par och registrerad partner)
 • dokument som visar att ni har bott tillsammans i hemlandet, till exempel folkbokföringsbevis eller gemensamt hyreskontrakt eller köpebevis för bostad
 • ett kort brev från personen i Sverige där han eller hon bekräftar att ni ska bo tillsammans i Sverige, om ni inte ansöker om tillstånd samtidigt.

Dokumenten bör vara översatta till svenska eller engelska av auktoriserad översättare. Kopia av dokumentet i original ska alltid skickas med. Kontrollera att informationen på dokumenten du skickar med syns tydligt. På passkopiorna måste även siffror och tecken längst upp och längst ned på passidorna synas tydligt.

Läs mer om kraven för webbansökan

Om du har barn under 18 år som ska flytta med dig till Sverige ska du också bifoga

 • kopia av barnets pass som visar personuppgifter, foto, eventuell namnteckning, passnummer, utfärdandeland, giltighetstid och om barnet har tillstånd att bo i andra länder än sitt hemland. Om barnets pass är på väg att gå ut bör du förlänga det eftersom barnet inte kan få tillstånd för längre tid än passet är giltigt
 • dokument, exempelvis kontoutdrag från bank, som styrker att barnets försörjning är ordnad
 • födelseattest eller födelsebevis där föräldrarnas namn framgår
 • medgivande från den andra vårdnadshavaren, om den inte följer med till Sverige, eller bevis om ensam vårdnad. Det kan till exempel vara domstolsbeslut, eller dödsbevis om den andra föräldern är död. Vid gemensam vårdnad ska kopia av den andra vårdnadshavarens pass eller annan identitetshandling också bifogas. Gäller för barn under 18 år
 • adoptionshandlingar om barnet är adopterat.

Permanent uppehållstillstånd för familjemedlemmar till doktorander som har beviljats permanent uppehållstillstånd

Om du är familjemedlem till någon som har fått permanent uppehållstillstånd i Sverige efter fyra års doktorandstudier kan du också få permanent uppehållstillstånd.

Migrationsverket gör alltid en individuell bedömning. Det betyder att det inte är säkert att du får permanent uppehållstillstånd även om din familjemedlem har fått det.

Om hela familjen ansöker samtidigt kan ni ansöka tillsammans i webbansökan för studerande.

Läs mer om ansökan om uppehållstillstånd för studerande

Om doktoranden redan har fått permanent uppehållstillstånd kan du som familjemedlem göra en egen ansökan i efterhand.

Läs mer om hur du ansöker om permanent uppehållstillstånd om du redan har uppehållstillstånd i Sverige

Läs mer om hur du ansöker om uppehållstillstånd för att flytta till någon i Sverige som du är gift, registrerad partner eller sambo med

Kortare handläggningstid för komplett ansökan

För att Migrationsverket ska kunna fatta beslut i ditt ärende krävs det att alla uppgifter är ifyllda och alla nödvändiga dokument finns med. Det innebär att handläggningstiden blir kortare om allt som krävs finns med från början än om ansökan kompletteras i efterhand.

Observera att Migrationsverket i vissa fall kan behöva utreda ansökan ytterligare även om alla uppgifter är ifyllda och alla dokument har skickats med.

Tid till beslut

För att få en uppfattning om hur lång tid du behöver vänta på ditt beslut kan du besöka sidan Tid till beslut. Observera att genomsnittstiden som visas på sidan beräknas utifrån tidigare avgjorda ärenden i samma kategori. Tiden kan variera från ansökan till ansökan.

Den här e-tjänsten ska endast användas av dig som familjemedlem som vill skicka in en ansökan efter att den studerande redan har slutfört sin ansökan. Om du vill ansöka tillsammans med den studerande ska du göra det i den studerandes e-tjänst när han eller hon gör sin ansökan.


När vi har tagit emot ansökan

Om du får tillstånd för mer än tre månader får du ett uppehållstillståndskort. Kortet är ett bevis på att du har tillstånd att vara i Sverige och innehåller bland annat dina fingeravtryck och ett foto på dig. 

Du som behöver visum för att resa till Sverige ska därför besöka den svenska ambassaden eller generalkonsulatet för att bli fotograferad och lämna dina fingeravtryck så snart som möjligt. Det behöver du göra även om du tidigare har haft ett uppehållstillståndskort eftersom ditt foto och dina fingeravtryck inte sparas. Det är inte alla ambassader eller generalkonsulat som har möjlighet att ta emot dig för att fotografera dig och ta dina fingeravtryck. Kontakta därför alltid ambassaden eller generalkonsulatet före ditt besök för mer information.

Du som inte behöver visum ska boka en tid för att lämna fingeravtryck och bli fotograferad efter att du har kommit till Sverige. Du behöver dock ansöka om och få ditt tillstånd klart innan du reser till Sverige.

Svenska ambassader och generalkonsulatlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer om uppehållstillståndskort

Länder vars medborgare måste ha visum för att resa till Sverigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Efter beslut

Beslutet skickas till ambassaden eller generalkonsulatet som du valde i webbansökan. När du ska hämta det ska du ta med dig ditt pass. Om du redan bor i Sverige och ansöker om förlängning av ditt uppehållstillstånd eller om permanent uppehållstillstånd skickas beslutet hem till din adress i Sverige. När uppehållstillståndskortet är klart, kommer ambassaden eller generalkonsulatet att lämna ut eller skicka det färdiga kortet till dig. Tänk på att det kan ta upp till fyra veckor att tillverka och leverera kortet till ambassaden eller generalkonsulatet efter att du har fått ditt beslut. Uppehållstillståndskortet ska visas upp tillsammans med ett giltigt pass när du reser till Sverige.

Om du kan resa till Sverige utan visum bör du kunna visa upp en kopia av beslutet när du reser in. Så snart du har kommit till Sverige ska du besöka Migrationsverket för att lämna fingeravtryck och bli fotograferad. När uppehållstillståndskortet är klart kommer det att skickas till din adress i Sverige.

Boka tid på Migrationsverket för att lämna fingeravtryck och fotograferas om du kan resa utan uppehållstillståndskort

Viktigt om försäkring

Om du behöver söka vård i Sverige kan du behöva betala för vården själv om du inte är folkbokförd i Sverige och inte har ett svenskt personnummer. Om du blir folkbokförd kan du även bli inskriven hos Försäkringskassan och omfattas av den svenska socialförsäkringen.

För att bli folkbokförd och få ett svenskt personnummer krävs i regel att du har beviljats minst ett års uppehållstillstånd i Sverige och att du planerar att bo här i ett år eller längre. Du bör därför folkbokföra dig så snart som möjligt efter att du har flyttat till Sverige.

Läs mer om folkbokföring på Skatteverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Migrationsverket kan återkalla ett tillstånd

Ditt tillstånd kan återkallas om du i din ansökan uppgav oriktiga uppgifter eller inte berättade om något som hade betydelse för ditt uppehållstillstånd. Tillståndet kan också återkallas om förutsättningarna för tillståndet inte längre är uppfyllda.

Förlänga till­stånd

Du kan ansöka om förlängning från Sverige. Om hela familjen ansöker samtidigt om förlängning så är det arbetstagaren som ansöker för familjen i sin egen webbansökan.

Om den studerande redan har blivit beviljad förlängning, kan du göra din ansökan i e-tjänsten.

Vad är en fullmakt?

En fullmakt kan vara ett undertecknat brev där den som ansöker om tillstånd ger någon annan person möjlighet att företräda honom eller henne. En fullmakt kan till exempel ge någon rätt att ansöka, ta del av skälen för ett beslut eller överklaga ett beslut för någon annan. Fullmakten ska skrivas av den som ger sin fullmakt till någon annan och ska kunna visas upp i original om Migrationsverket begär det.

För att ge fullmakt till en annan person ska du lämna in ett brev till Migrationsverket där det står

 • att det är en fullmakt
 • namn, födelsedatum och adress för den person som ger någon annan fullmakt
 • vad personen som får fullmakt har rätt att göra
 • namn, personnummer och adress för den som får fullmakt
 • namnteckning av den person som ger någon annan fullmakt
 • datum och ort för när fullmakten skrevs under.

Fullmakt, blankett nummer 106011PDF

Om du inte ansöker på webben

Om du inte kan ansöka på webben fyller ni i blanketten Ansökan för medsökande till studenter/doktorander, nummer 134011, och lämnar in den på den svenska ambassaden eller generalkonsulatet i det land där du bor. Varje person som ska flytta till Sverige ska göra en egen ansökan. För barn under 18 år är det vårdnadshavaren som ansöker för barnet. Kontakta ambassaden eller generalkonsulatet innan du lämnar in din ansökan för mer information.

Ansökan för medsökande till studenter/doktorander, blankett nummer 134011PDF

Svenska ambassader och generalkonsulatlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om det inte finns någon möjlighet att ansöka i ditt hemland ska du ansöka på den ambassad eller det generalkonsulat som är närmast det land där du bor. Kontakta ambassaden eller generalkonsulatet innan du lämnar in din ansökan för mer information.

Om du ansöker på en ambassad eller ett generalkonsulat betalar du avgiften när du lämnar in din ansökan. För information om avgift ska du kontakta den aktuella ambassaden eller generalkonsulatet eftersom de inte följer samma avgiftsbestämmelser som Migrationsverket.

Sidan senast uppdaterad: 2020-09-10

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?