Migrationsverket logotyp

2020-07-03

Förtydligande kring distansstudier

Migrationsverket kan bevilja uppehållstillstånd för studier om mer än 50 procent av studierna kommer att ske på campus, trots att delar av utbildningen hålls på distans. Förutsatt att alla andra krav är uppfyllda.

Migrationsverket har tidigare informerat om att studier som till övervägande del sker på campus kan beviljas, trots att delar eller moment av studierna sker på distans. Vi har nu tydliggjort detta genom att specificera att mer än 50 procent av studierna under hela tillståndstiden ska ske på campus.

Du får dessutom tillgodoräkna dig hela tillståndstiden, vanligtvis ett helt läsår, i beräkningen. Det innebär att du som studerar ett helt läsår endast behöver ha en liten del av undervisningen på campus under höstterminen för du ska kunna få tillstånd för hela läsåret. Migrationsverket räknar för närvarande med att lärosätena kommer att erbjuda studier på campus under våren igen. Om detta ändras under hösten kan Migrationsverkets bedömning också komma att ändras.