Migrationsverket logotyp

2020-07-15

Undantag från kravet på heltidsstudier kan göras för sommarmånaderna

Migrationsverket kan nu, i vissa fall, göra undantag från kravet på heltidsstudier under sommarmånaderna.

Ett krav för att du som ansöker om uppehållstillstånd för att studera i Sverige ska kunna beviljas tillstånd är att du ska studera på heltid under hela studieperioden. Det gäller även under sommaren.

Du som tidigare har beviljats tillstånd för studier på en utbildning men som nu tänker påbörja en ny utbildning till hösten, eller du som under tidigare tillståndsperiod inte har slutfört dina studier och därför nu ansöker om förlängt tillstånd för att kunna slutföra dem till hösten, kan dock vara undantagen ovanstående krav. Undantag från kravet på heltidsstudier kan göras för sommarmånaderna 2020 med anledning av att den pågående pandemin kan innebära svårigheter och osäkerheter för dig att resa. Under förutsättning att övriga villkor är uppfyllda kan förlängt uppehållstillstånd beviljas.

Observera att undantaget från kravet på heltidsstudier enbart gäller under sommarmånaderna, du måste fortfarande studera på heltid under höstterminen 2020 eller läsåret 20/21.