2021-03-29

Förtydligande kring förlängning av uppehållstillstånd för studier

Det är snart dags att ansöka om förlängning av ditt uppehållstillstånd om du har planer på att fortsätta dina studier under höstterminen 2021. Ansök tidigast sex månader innan ditt nuvarande tillstånd går ut.

Om du har uppehållstillstånd och ska fortsätta studera efter att ditt tillstånd slutar gälla ska du ansöka om att förlänga det innan ditt nuvarande tillstånd går ut.

För att kunna få förlängt tillstånd måste du

  • ha ett giltigt pass
  • vara antagen till heltidsstudier vid en högre utbildning som kräver din närvaro i Sverige
  • ha gjort godtagbara framsteg i din utbildning. Med det menas att du behöver visa att du har tagit de poäng som krävs under den senaste tillståndstiden. För studier vid universitet och högskola krävs att du har tagit 15 högskolepoäng under första studieåret, 22,5 poäng under andra året och 30 poäng under det tredje och de efterföljande åren
  • kunna försörja dig under den tid som du ansöker om uppehållstillstånd för
  • ha, eller ha ansökt om, en heltäckande sjukförsäkring.

I pandemins spår har Migrationsverket förstått att alla studenter inte har kunnat fullfölja sina studier som planerat. Om pandemin har påverkat din möjlighet till att ha gjort godtagbara framsteg ska du tydlig ange i din förlängningsansökan vilka moment eller kurser som inte har genomförts. Du gör detta genom att skicka in ett intyg från ditt lärosäte. Du ska också utförligt beskriva på vilket sätt dina studier har påverkats och varför du inte har kunnat slutföra till exempel din kurs eller ditt examensarbete.

Mer utförlig information om hur du ansöker om förlängning av ditt uppehållstillstånd för studier och vilka krav som gäller för dig finns att läsa på sidan ”Förlänga tillstånd för högre utbildning”.

Läs mer om vad som gäller vid ansökan om att förlänga uppehållstillstånd för studier