Permanent uppehållstillstånd för barn till doktorander

Sedan 20 juli gäller nya krav för den som vill ansöka om permanent uppehållstillstånd. Migrationsverket får just nu många frågor om hur dessa nya krav påverkar barns möjlighet att få permanent uppehållstillstånd.

Enligt de nya reglerna får din familj inte längre automatiskt permanent uppehållstillstånd när du får det. Varje enskild person måste själv uppfylla kraven, och det kan leda till att medlemmar av samma familj får vänta olika länge på att få permanent uppehållstillstånd. Många föräldrar undrar därför vad som krävs för att deras barn ska få permanent uppehållstillstånd.

Barn till doktorander kan få permanent uppehållstillstånd om:

  • du som är doktorand får permanent uppehållstillstånd
  • barnet uppfyller kraven för förlängt uppehållstillstånd
  • barnet har bott i Sverige med uppehållstillstånd i minst tre år

Om ditt barn har fyllt 15 år krävs även att han eller hon lever ett skötsamt liv. Man kan få avslag på sin ansökan om permanent uppehållstillstånd om man är misstänkt eller dömd för ett brott.

Det nya kravet att man ska kunna försörja sig själv för att få permanent uppehållstillstånd gäller bara personer som har fyllt 18 år.

Ansök om permanent uppehållstillstånd i samband med ansökan om förlängning

Alla som ansöker om permanent uppehållstillstånd måste uppfylla kraven för förlängt uppehållstillstånd och ha bott i Sverige en viss tid i Sverige. Hur lång tid som krävs beror på vilken typ av uppehållstillstånd man har.

Du som har uppehållstillstånd som doktorand kan få permanent uppehållstillstånd tidigast efter fyra år. När du har fått permanent uppehållstillstånd kan dina familjemedlemmar också få det, förutsatt att de har bott i Sverige med uppehållstillstånd i minst tre år. Det betyder att hela familjen vanligtvis kan ansöka om permanent uppehållstillstånd samtidigt.

Dina familjemedlemmar behöver inte vänta på att du ska få permanent uppehållstillstånd innan de själva ansöker. Migrationsverket prövar din ansökan först. Om du uppfyller kraven för permanent uppehållstillstånd, prövar vi om dina familjemedlemmar uppfyller kraven för fortsatt uppehållstillstånd som anhöriga till en person med permanent uppehållstillstånd. För detta krävs det att du uppfyller försörjningskravet för anhöriga. Om dina familjemedlemmar uppfyller kraven för fortsatt uppehållstillstånd kan vi även pröva om de uppfyller kraven för permanent uppehållstillstånd.

Försörjningskrav för anhöriga

När du får permanent uppehållstillstånd är dina familjemedlemmar inte längre som medsökande, utan prövas som anhöriga till en person med permanent uppehållstillstånd. Då krävs det att du uppfyller ett försörjningskrav för att din familj ska få fortsatt uppehållstillstånd i Sverige. Det innebär att du måste visa din inkomst räcker för att försörja hela familjen och att du har en bostad av tillräcklig storlek och standard för er att bo i. Dina familjemedlemmars ansökan om permanent uppehållstillstånd prövas först efter att dessa krav är uppfyllda.

Försörjningskravet för anhöriga skiljer sig åt från det krav som ställs på att en doktorand ska kunna försörja sin medsökande familj under studietiden. Det skiljer sig också från det försörjningskrav som ställs på en person som ansöker om permanent uppehållstillstånd.

Läs mer om försörjningskravet för anhöriga – information för arbetstagare, egen företagare eller doktorand med medsökande familj

Ansök åt dig själv och din familj

Det är bara möjligt att få permanent uppehållstillstånd i samband med att man ansöker om förlängt uppehållstillstånd.

Du som har uppehållstillstånd som doktorand kan ansöka om förlängt uppehållstillstånd för dig själv och dina familjemedlemmar samtidigt.

Läs om hur du ansöker om permanent uppehållstillstånd för doktorander