Undantag från krav på heltidsstudier vid förlängning

Migrationsverket har utökat möjligheten till undantag från kravet på heltidsstudier vid högre utbildning. De nya reglerna berör dig som behöver förlänga ditt uppehållstillstånd utöver ordinarie studietid för att slutföra din utbildning.

Vid en förlängning av uppehållstillstånd för studier ges tillstånd för den tid som studierna kräver, normalt för heltidsstudier upp till en termin. De nya reglerna innebär att det är möjligt att få förlängt tillstånd även för dig som vill slutföra studier som inte motsvarar heltidsstudier. (Som heltidsstudier räknas 1,5 högskolepoäng per vecka).

Migrationsverket tittar då på om du tidigare har uppfyllt kravet på heltidsstudier under den tid du haft ditt uppehållstillstånd. Om du har uppfyllt kravet finns det möjlighet att även bedöma dina återstående studier som heltidsstudier.

En ansökan om förlängning av uppehållstillstånd ska innehålla ett studieintyg utfärdat av din skola, där det framgår att det finns en tydlig plan för dig att slutföra studierna.