Nya uppehållstillståndskort från 1 januari

Från och med 1 januari 2022 kommer de uppehållstillståndskort (UT-kort) och uppehållskort som Migrationsverket utfärdar att se lite annorlunda ut.

De nya korten har fler säkerhetsfunktioner och är svårare att förfalska.

Även giltighetstiden för korten kommer att förändras. Personer med permanent uppehållstillstånd har tidigare fått UT-kort som varit giltiga i fem år. Den tiden minskas nu till tre år.

Du som har uppehållstillståndskort eller uppehållskort från Migrationsverket behöver inte göra någonting. Ditt kort är giltigt fram till det datum som står på ditt kort och du kan använda det precis som vanligt.

Uppehållstillståndskort
Uppehållskort