Migrationsverket logotyp

Så ansöker du om uppe­hålls­till­stånd för uppdrags- och specialiseringsutbildning

Du ska ansöka om uppehållstillstånd och ha fått tillståndet beviljat innan du reser in i Sverige.

Om du ska försörja dig med banktillgångar ska du lämna in din ansökan tidigast tre månader innan datumet du ansöker om uppehållstillstånd från. Det är för att du ska kunna visa att du kan försörja dig själv i nära anslutning till början av utbildningen och för att dina handlingar inte ska hinna bli för gamla. Det gäller inte om du kommer att få löpande inkomst, till exempel ett stipendium.

Du kan ansöka om uppehållstillstånd via blankett. I de flesta fall betalar du en avgift. Du fyller i blanketten Ansökan om uppehållstillstånd för uppdrags- eller specialiseringsutbildning – Förstagångsansökan, blankett nummer 212011, och skickar den till Migrationsverket.

Ansökan om uppehållstillstånd för uppdrags- eller specialiseringsutbildning – Förstagångsansökan, blankett nummer 212011PDF

I blanketten framgår vart du ska skicka din ansökan och tillhörande dokument.

Avgifter för uppehållstillstånd för studier

Du kan betala via bankgiro efter att du har lämnat in din ansökan. Du betalar avgiften via bankgironummer 5223-7005. IBAN-kontonummer är SE6912000000012810106908 och BIC/SWIFT-koden är DABASESX (Danske Bank). I rutan "Meddelande till betalningsmottagaren" skriver du förnamn och efternamn på den person ansökningsavgiften gäller samt personnummer och/eller ärendenummer. Betalar du avgift för flera personer samtidigt anger du alla personnummer och/eller ärendenummer.

Om du ansöker på en ambassad eller ett generalkonsulat betalar du när du lämnar in din ansökan. För information om avgift ska du kontakta den aktuella ambassaden eller konsulatet eftersom de inte följer samma avgiftsbestämmelser som Migrationsverket.

1

Fyll i ansökan

Du kan göra ansökan via pappersblankett. I ansökan fyller du i uppgifter om dig själv och din utbildning. Du ska även skicka med olika dokument. Om din familj följer med dig till Sverige kan du ansöka om tillstånd för dem samtidigt. Din familj ska använda blankett Ansökan för medsökande till studenter och doktorander, blankett nummer 134011. Varje medföljande familjemedlem behöver en egen blankett. Dina medsökande familjemedlemmar ska i de flesta fall betala en ansökningsavgift.

Ansökan för medsökande till studenter och doktorander, blankett nummer 134011PDF

Avgifter för uppehållstillstånd för studier

I blanketten framgår vilka dokument du ska bifoga när du ansöker för första gången.

Kontrollera att informationen på dokumenten du skickar med syns tydligt. På passkopiorna måste även siffror och tecken längst upp och längst ned på passidorna synas tydligt.

2

Migra­tions­verket hand­lägger

För att Migrationsverket ska kunna fatta beslut i ditt ärende krävs det att alla uppgifter är ifyllda och alla nödvändiga dokument finns med. Det innebär att handläggningstiden blir kortare om allt som krävs finns med från början än om ansökan kompletteras i efterhand.

Observera att Migrationsverket i vissa fall kan behöva utreda ansökan ytterligare även om alla uppgifter är ifyllda och alla dokument har skickats med.

Om du ångrar dig och inte längre vill ansöka

Om du vill återta din ansökan ska du skriva ett brev till Migrationsverket och berätta det. Brevet ska innehålla information om ditt namn, födelsedata, eventuellt personnummer och ditt ärendenummer. Skriv också ditt telefonnummer och din adress så att Migrationsverket kan nå dig om vi har några frågor. Skriv under brevet med din namnteckning. Om du har lämnat fullmakt till någon kan den personen återta din ansökan åt dig.

3

Besök ambas­saden eller gene­ral­kon­su­latet

Du som behöver visum för att resa till Sverige ska besöka ambassaden efter att du har blivit beviljad ett uppehållstillstånd. Under besöket kommer du att få lämna fingeravtryck och bli fotograferad. Det gör du för att få ett uppehållstillståndskort så att du kan resa in i Sverige. Du behöver göra det även om du tidigare har haft ett uppehållstillståndskort eftersom informationen inte sparas. Det är inte alla ambassader som har möjlighet att ta emot dig för att fotografera dig och ta dina fingeravtryck. Kontakta ambassaden eller generalkonsulatet före ditt besök för mer information.

Du som inte behöver visum kan resa till Sverige även utan uppehållstillståndskort, men du måste kunna visa ditt beslut för att kunna resa in i Sverige. Du behöver därför inte besöka ambassaden för att få ditt uppehållstillståndskort. Istället lämnar du underlag för uppehållstillståndskort på Migrationsverket när du har kommit till Sverige. Ditt tillstånd måste dock vara klart innan du reser till Sverige.

Länder vars medborgare måste ha visum för att resa till Sverigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Svenska ambassader och generalkonsulatlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer om uppehållstillståndskort

4

Du får beslutet

Ambassaden eller generalkonsulatet kommer att kontakta dig om beslutet. Vissa ambassader och generalkonsulat skickar ut beslutet och uppehållstillståndskortet per post. Kontakta ambassaden eller generalkonsulatet för mer information.

Om du ansöker på en ambassad eller ett generalkonsulat betalar du avgiften när du lämnar in din ansökan. För information om avgift ska du kontakta den aktuella ambassaden eller generalkonsulatet eftersom de inte följer samma avgiftsbestämmelser som Migrationsverket.

Sidan senast uppdaterad: 2020-07-07

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?