Sök på webbplatsen

Sammanställning tillfälligt kommunstöd för ensamkommande unga asylsökande m.fl. Pdf. PDF

1 541 133 770 566 629 261 1 032 201 3 973 161 Malmö 5 464 016 2 732 008 4 761 405 5 074 989 18 032 418 Malung-Sälen 700 515 350 257 335 606 86 017 1...

Omställningskostnader - kommunlista rangordning 170516 Pdf. PDF

Söderhamn 125 25 801 0,0048448 130 1231 Burlöv 85 17 549 0,0048436 131 0687 Tranås 89 18 685 0,0047632 132 0840 Mörbylånga 70 14 710 0,0047587 133 1881 Kumla...

Kvantitativa studier bland nyanlända ungdomar och ensamkommande Pdf. PDF

133: Totalt_5: 64: 83: 64_2: 211: fill_47: 1000_3: 1000_4: Pr 0020: Hur länge har du bott i Sverige_2: Mindre än 1 år: 12 år_2: 34 år_2: Totalt_6: 1_3...

MILSA rapport 2.5 Pdf. PDF

KARTLÄGGNING AV NYLIGEN NYANLÄNDAS HÄLSA, LEVNADSVANOR, SOCIALA RELATIONER, ARBETSMARKNAD OCH BOENDEMILJÖ EFTER ETABLERINGEN Delrapport från MILSA 2.0...

Sida 1 av 1