Sök på webbplatsen

Beslut om medfinansiering programår 2012 för Flyktingfonden och Återvändandefonden Pdf. PDF

och regionalt utvecklingsstöd Sveriges kommuner och landsting 75% 8 989 133 2 188 101 808 276 Begripligt hela vägen Strömsunds kommun 75% 6 059 208 1 694 502 325...

InvestingEurope-DGHome-infographic-D-12Mar15-PRINT(without marks) Pdf. PDF

SWITZERLAND 64 533 977 89 250 977 10 006 777 17 133 800 32 308 677 26 185 177 does not participate 10 156 577 23 488 777 265 565 577 208 416 877 259 348 877 23...

Sammanställning tillfälligt kommunstöd för ensamkommande unga asylsökande m.fl. Pdf. PDF

1 541 133 770 566 629 261 1 032 201 3 973 161 Malmö 5 464 016 2 732 008 4 761 405 5 074 989 18 032 418 Malung-Sälen 700 515 350 257 335 606 86 017 1...

Omställningskostnader - kommunlista rangordning 170516 Pdf. PDF

Söderhamn 125 25 801 0,0048448 130 1231 Burlöv 85 17 549 0,0048436 131 0687 Tranås 89 18 685 0,0047632 132 0840 Mörbylånga 70 14 710 0,0047587 133 1881 Kumla...

Rapport från kommissionen om genomförandet av Flyktingfonden 2005-2007 Pdf. PDF

0 6 4 17 1 10 0 0 38 Estland 0 0 1 0 1 0 0 4 6 Finland 0 0 0 2 0 3 5 5 15 Frankrike 49 32 22 52 14 15 0 0 184 Tyskland 26 14 77 133 65 105 128 0 548...

Europeiska återvändandefonden Årligt program 2009 Pdf. PDF

111-2011-983 EUROPEISKA ÅTERVÄNDANDEFONDEN SVERIGE Årligt program 2009 2 MEDLEMSSTAT: Sverige FOND: Europeiska återvändandefonden (Återvändandefonden)...

Migrationsverkets budgetunderlag 2021-2023 Pdf. PDF

budgeten fin. insatser för asylsök. och flykt. 118 875 133 450 133 450 133 450 155 450 437 561 857 412 Ap 2 Statlig medfinansiering 0 22 000 22 000 22 000 0...

Kvantitativa studier bland nyanlända ungdomar och ensamkommande Pdf. PDF

133: Totalt_5: 64: 83: 64_2: 211: fill_47: 1000_3: 1000_4: Pr 0020: Hur länge har du bott i Sverige_2: Mindre än 1 år: 12 år_2: 34 år_2: Totalt_6: 1_3...

MILSA rapport 2.5 Pdf. PDF

KARTLÄGGNING AV NYLIGEN NYANLÄNDAS HÄLSA, LEVNADSVANOR, SOCIALA RELATIONER, ARBETSMARKNAD OCH BOENDEMILJÖ EFTER ETABLERINGEN Delrapport från MILSA 2.0...

Sida 1 av 2