Sök på webbplatsen

studier_cirkel_sv

", "y": 87 }, { "name": "Anhöriga alla studier", "y": 853 }, { "name": "Högre utbildning", "y": 2848 }, { "name": "Övriga studier (ej högskola)", "y": 233 } ] };...

Studerande

uppehållstillstånd", [ 603, 342, 274, 233 ] ], "data_3": [ "Öppna ärenden*", [ -1, -1, -1, 2207 ] ] }...

Kulturdialog genom tolk
Andra aktörer / EU-fonder / ... / Integration och laglig migration

kursplan för fortbildning av tolkar fram, ett metodstöd för föreläsningarna samt en vetenskaplig utvärdering. 233 föreläsningar riktade till nyanlända...

Sammanställning tillfälligt kommunstöd för ensamkommande unga asylsökande m.fl. Pdf. PDF

590 227 Bjuv 653 814 326 907 230 729 344 067 1 555 517 Boden 1 074 123 537 061 125 852 430 084 2 167 120 Bollebygd 233 505 116 752 188 778 0 539 035...

Omställningskostnader - kommunlista rangordning 170516 Pdf. PDF

0,0023167 230 0380 Uppsala 475 211 411 0,0022468 231 0136 Haninge 189 84 681 0,0022319 232 1263 Svedala 45 20 607 0,0021837 233 0180 Stockholm 2 020 928 122...

Migrationsverkets budgetunderlag 2021-2023 Pdf. PDF

1 Budgetunderlag 2021 – 2023 Utfärdat av Dokument Migrationsverket/Generaldirektören Budgetunderlag 2021-2023 Framtagen av Datum Diarienummer...

MILSA rapport 2.5 Pdf. PDF

KARTLÄGGNING AV NYLIGEN NYANLÄNDAS HÄLSA, LEVNADSVANOR, SOCIALA RELATIONER, ARBETSMARKNAD OCH BOENDEMILJÖ EFTER ETABLERINGEN Delrapport från MILSA 2.0...

Sida 1 av 1