Sök på webbplatsen

Rapport från kommissionen om genomförandet av Flyktingfonden 2005-2007 Pdf. PDF

n L u x e m b u rg M a lt a N e d e rl ä n d e rn a P o le n P o rt u g a l R u m ä n ie n S lo v a k ie n S lo v e n ie n S p a n ie n S v e ri g e F...

Kvantitativa studier bland nyanlända ungdomar och ensamkommande Pdf. PDF

har vi dock valt att behålla respondenter 14 respektive 20 år gamla. Tabell 1: ”Hur gammal är du nu?” Ålder Frekvens Andel i procent 13 2 0,8 14 5 2,1 15 24...

MILSA rapport 2.5 Pdf. PDF

till arbetsmarknaden 21 3 SYFTE 23 4 DELTAGARE OCH METOD 24 4.1 Frågeformulär 24 4.2 Population och urval 25 4.3 Datainsamling 25 4.4 Sekretess och utlämnande 26 4.5...

Migrationsverkets budgetunderlag 2021-2023 Pdf. PDF

Planeringsavdelningen 2020-02-24 1.1.3-2020-3667 2 Innehållsförteckning Budgetunderlag 2021 – 2023 1 1 Migrationsverkets uppdrag, mål och inriktning 4 1.1 Mål...

Sida 1 av 1