Sök på webbplatsen

MILSA rapport 2.5 Pdf. PDF

Normal 1028 (33,6%) 592 (31%) 436 (38%) Övervikt 1287 (42,1%) 863 (45,2%) 424 (37%) Fetma 740 (24,2%) 453 (23,7%) 287 (25%) Resultaten presenteras i form...