Sök på webbplatsen

Intyg om permanent uppehållsrätt PDF

Denna blankett ska användas av dig som är EES-medborgare. Du ska ha bott i Sverige utan avbrott i minst fem år med uppehållsrätt för att ha permanent uppehållsrätt.

Certification of permanent right of residence PDF

This form is for use by EEA citizens. You must have lived in Sweden continuously for at least five years with right of residence in order to be eligible for permanent right of residence.

Sida 1 av 1