Sök på webbplatsen

Employing an au pair
Other operators/Employers/Special rules for certain occupations and citizens of certain countries

Employing an au pair An au pair is a person who temporarily lives with a family and is paid for light household work and child minding. The purpose...

Anställa en au pair
Andra aktörer/Arbetsgivare/Särskilda regler för vissa yrken och länder

Anställa en au pair En au pair är en person som tillfälligt bor hos en familj och får ersättning för lättare hushållsarbete och barntillsyn. Syftet...

Checklist for an au-pair contract Pdf. PDF

Checklist for an au-pair contract This document contains guidelines for how a contract should be drawn up on the basis of the information required by...

Checklista för avtal om au pair-arbete Pdf. PDF

Checklista för avtal om au pair-arbete Detta dokument är ett stöd för hur avtal ska utformas utifrån den information Migrationsverket behöver...

Uppehållstillstånd för au-pairer
Privatpersoner / Arbeta i Sverige / ... / Särskilda regler för vissa yrken och länder

Uppehållstillstånd för au pairer Om du är medborgare i ett land utanför EU och vill arbeta som au pair behöver du ha ett uppehållstillstånd...

Work permits for au pairs
Private individuals / Working in Sweden / ... / Special rules for certain occupations and citizens of certain countries

Work permits for au pairs If you are a citizen of a country outside the EU and want to work as an au pair, you need to have a residence permit. For...

Ansökan om tillstånd att arbeta som au pair i Sverige Pdf. PDF

Använd den här blanketten om du vill komma till Sverige som au pair och under din vistelse bo i en värdfamilj och lära dig svenska och ta del av den svenska kulturen.

Application for a permit to work as an au pair in Sweden Pdf. PDF

Use this form if you wish to come to Sweden as an au pair, staying with a host family and learning the Swedish language and taking part in Swedish culture.

Special rules for certain occupations and citizens of certain countries
Other operators/Employers

special documents from you. Special rules apply when you employ a performer , au pair , seasonal worker , berry picker , researcher or athlete or trainer...

Special rules for certain occu­pa­tions and citi­zens of certain countries
Private individuals/Working in Sweden/Employed

documents with your application or use a designated form when you apply. The occupations are performer , au pair , berry picker , seasonal work , researcher...

Sida 1 av 3