Sök på webbplatsen

Information till kommuner om bostad för asylsökande
Andra aktörer/Kommuner/Om asylsökande

det då inte kan uteslutas att personen bor i ett område som påverkar rätten till ersättning. Undantag I vissa fall kan det vara uppenbart oskäligt att avslå ena ansökan...