Sök på webbplatsen

Intern förflyttning inom företaget (ICT-tillstånd)
Andra aktörer/Arbetsgivare/Särskilda regler för vissa yrken och länder

vad som har förändrats. Du måste tydligt ange arbetstagarens namn och beteckningsnummer (ärendenummer). Skicka brevet till Migrationsverket, Box 3100, 903 03 Umeå...

Nya händelser efter avslag på barnets asylan­sökan
Andra aktörer/Gode män/Om barnet får avslag

till Migrationsverket. I brevet ska det framgå uppgifter om barnets ärendenummer vad som är nytt och varför barnet inte kan återvända hem barnets adress. Brevet ska...

Vanliga frågor och svar om arbetstillstånd för arbetstagare
Andra aktörer/Arbetsgivare

ett uppehållstillståndskort (UT-kort). På UT-kortet framgår det att personen har beviljats uppehållstillstånd för tillfälligt skydd, personens dossiernummer, samt att personen...

Personer apotek kan få ersättning för
Andra aktörer/Apotek

Där framgår också personens ärendenummer (individnummer) hos Migrationsverket. LMA-kort. Klicka på bilden för att se den i större format. LMA-kort utfärdade...

Ersättning till kommun för kostnader för bistånd och viss vård till bevispersoner
Andra aktörer / Kommuner / ... / Sök ersättning för bevispersoner

om ersättning för bevisperson". I brevet ska det framgå uppgifter om personens namn och födelsedatum personens dossiernummer hos Migrationsverket (se beslut...

Personer som kommuner och regioner kan få ersättning för
Andra aktörer/Kommuner/Statlig ersättning

och foto på den sökande. På kortet framgår också personens dossiernummer (ärendenummer) hos Migrationsverket. LMA-kort. Klicka på bilden för att förstora...

Frågor och svar för anord­nare av övriga studier
Andra aktörer/Anordnare av övriga studier

Ett beteckningsnummer (ibland också kallat dossiernummer) är ett nummer kopplat till en individ i våra system, dvs. unikt för en individ. Båda numren kan användas...

Anmäl intresse för att bli förordnad som biträde
Andra aktörer/Offentliga biträden

som är viktiga för att styrka din migrationsrätts- och barnrättskompetens. Ange gärna Migrationsverkets beteckningsnummer för ärenden där du har varit delaktig...

Frågor och svar för anordnare av högre utbild­ning
Andra aktörer/Anordnare av högre utbildning

skapas ett kontrollnummer. Kontrollnumret är unikt för en ansökan. Ett beteckningsnummer (ibland också kallat dossiernummer) är ett nummer kopplat...

Ersättning till kommun för extra eller extraordinära utbildningskostnader för barn och elever med uppehållstillstånd som bevisperson
Andra aktörer / Kommuner / ... / Sök ersättning för bevispersoner

eller vilken elev kostnaderna avser, samt barnets eller elevens dossiernummer varför kommunen inte anser att kostnaden täcks av schablonersättningen, samt...

Sida 1 av 2