Sök på webbplatsen

Nya uppehållstillståndskort från 1 januari
Privatpersoner/EUEES-medborgare och varaktigt bosatta

Nya uppehållstillståndskort från 1 januari Från och med 1 januari 2022 kommer de uppehållstillståndskort (UT-kort) och uppehållskort...

Nya uppehållstillståndskort från 1 januari
Privatpersoner/Arbeta i Sverige

Nya uppehållstillståndskort från 1 januari Från och med 1 januari 2022 kommer de uppehållstillståndskort (UT-kort) och uppehållskort...

Nya uppehållstillståndskort från 1 januari
Privatpersoner/Studera och forska i Sverige

Nya uppehållstillståndskort från 1 januari Från och med 1 januari 2022 kommer de uppehållstillståndskort (UT-kort) och uppehållskort...

EU/EES-medborgare och deras familjer som har bott fem år i Sverige
Privatpersoner/EUEES-medborgare och varaktigt bosatta

uppehållskort. Du som har bott i Sverige i fem år och uppfyller kraven för uppehållsrätt, uppehållskort eller har permanent uppehållstillstånd kan ha rätt...

Svenskt medbor­gar­skap för EU/​​EES-medbor­gare och deras famil­je­med­lemmar
Privatpersoner/EUEES-medborgare och varaktigt bosatta/Efter fem år i Sverige

Svenskt medbor­gar­skap för EU/​EES-medbor­gare och deras famil­je­med­lemmar Du som har bott i Sverige i fem år och har uppehållsrätt, uppehållskort...

Nya pass från 1 januari
Privatpersoner/Främlingspass och resedokument

Tidigare var giltighetstiden som längst fem år. Du som har ett giltigt främlingspass, resedokument, uppehållstillståndskort eller uppehållskort...

Nya pass från 1 januari
Privatpersoner/Skydd och asyl i Sverige

Tidigare var giltighetstiden som längst fem år. Du som har ett giltigt främlingspass, resedokument, uppehållstillståndskort eller uppehållskort...

Särskilda regler för arbetstillstånd för vissa yrken och länder
Andra aktörer/Arbetsgivare

någon med uppehållskort eller person som är medborgare i ett land utanför EU och har status som varaktigt bosatt ....

Vanliga frågor och svar för EU/​​EES-medbor­gare och varak­tigt bosatta
Privatpersoner/EUEES-medborgare och varaktigt bosatta

ditt nuvarande tillstånd går ut har du rätt att bo kvar och arbeta i Sverige under handläggningstiden. Jag har ett uppehållskort som familjemedlem till en EU/EES...

Till­stånd för familj till nordisk medbor­gare
Privatpersoner/EUEES-medborgare och varaktigt bosatta/Nordisk medborgare

tillsammans i Sverige kan de antingen ansöka om uppehållstillstånd på svenska regler eller använda sig av EU/EES-reglerna och ansöka om uppehållskort...

Sida 2 av 6