Skydd enligt massflyktsdirektivet

Här finns information om EUs massflyktsdirektiv för dig som har flytt från Ukraina. Du kan läsa om hur du ansöker, vad som händer efter att du har fått ett beslut och vilka rättigheter du har då. Du kan läsa om dina rättigheter när det gäller arbete, boende, hälso- och sjukvård och ekonomiskt stöd.

Den här informationen finns på ukrainska och ryska. Tryck på knappen Other languages ovan för att byta språk.

Ця інформація доступна українською та російською мовами. Натисніть кнопку Other languages вгорі, щоб змінити мову.

Данная информация представлена на украинском и русском языках. Нажмите на кнопку Other languages вверху, чтобы сменить язык.

Aktuellt


 • Efter 1 juli kan personer med uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet behöva flytta till en ny bostad

  Den 1 juli börjar en ny lagstiftning att gälla. Den innebär att Migrationsverket får ge kommunen ansvar att ordna boende åt personer som har fått uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet. Det betyder att du som har fått hjälp med bostad av Migrationsverket kan behöva flytta till en bostad som kommunen ansvarar för.

 • Behöver du ekonomiskt stöd?

  Regeringen har bestämt att du som har sökt skydd enligt massflyktsdirektivet, och som inte har några egna pengar, ska kunna få ekonomiskt stöd från Migrationsverket utan att vänta på beslut om uppehållstillstånd.

 • Behöver du hjälp med boende?

  Du som har sökt skydd enligt massflyktsdirektivet kan vända dig till Migrationsverket för att få hjälp med boende när som helst. Det spelar ingen roll om du har fått uppehållstillstånd eller väntar på beslut, eller om du tidigare valt att ordna ditt boende på egen hand.

 • Din adress kan påverka din rätt till ekonomiskt stöd

  Du som vill ordna ditt boende på egen hand får bo var du vill. Men ditt val av bostadsområde kan påverka din möjlighet att få ekonomiskt stöd från Migrationsverket.

 • Har du nyligen flytt från Ukraina och sökt skydd i Europa? EUAA vill höra din historia!

  Den europeiska asylbyrån EUAA har tagit fram en enkät för personer som flytt från Ukraina till Europa. Din medverkan i enkäten kommer att bidra till att förbättra service och tjänster för personer som söker skydd inom EU.

 • Har du blivit vittne till krigsbrott?

  Den svenska polisen har en grupp som utreder krigsbrott som kan ha skett under Rysslands invasion av Ukraina. De vill höra från dig som har blivit utsatt, eller som har bevittnat andra civila som har utsatts, för en väpnad attack eller liknande våld i Ukraina efter den 24 februari 2022.

 • Fler personer från Ukraina kan få skydd i Sverige

  Regeringen har beslutat att ändra reglerna för vem som kan få uppehållstillstånd med tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet. Ändringen börjar gälla 26 april och innebär att fler personer som har bott i Ukraina kommer att kunna få skydd i Sverige.