Migrationsverket i Almedalen 2018

Migrationsverket finns på plats i Almedalen från söndagen 1 juli till torsdagen 5 juli. Vi har skapat Migrationsplatsen som är en samlingsplats för frågor om migration och mottagande.

Under hela veckan arrangerar vi seminarier om de mest aktuella ämnena om migration just nu. Välkommen att lyssna, diskutera och inspireras när vi samtalar kring frågor om vår tids stora utmaningar.

Kontaktuppgifter

Projektledare
Petter Sundstén
070-729 01 40
petter.sundsten@migrationsverket.se

Vill ni att Migrationsverket ska delta i ert seminarium?
Mejla till almedalen@migrationsverket.se​ eller kontakta:
Johanna Måhlén
010-485 83 14
johanna.mahlen@migrationsverket.se

Du hittar oss på Hamnplan

Under Almedalsveckan hittar du oss på Migrationsplatsen på Hamnplan 1 som ligger i hörnet Strandvägen/Hamnplan i Visby.