Migrationsverket logotyp

Se Migrationsverkets seminarier från Almedalen

Migrationsverket deltog i Almedalen 1-5 juli med över 20 programpunkter om aktuella ämnen som framtidens flyktingmottagande och Migrationsverkets roll, hur det är att leva i Afghanistan och förvarens roll för återvändandet.

» Se Migrationsverkets seminarier från Almedalen

Antalet nya svenska medborgare fortsätter öka

De största grupperna som får medborgarskap är syrier, statslösa och somalier.

» Allt fler vill bli svenska medborgare
» Möt Dorota och Jihad – två nya medborgare

Följ Migrationsverket

Migrationsverket finns på sociala medier för att ge dig möjlighet att ta del av information och nyheter.

66 661 personer fick uppehållstillstånd första halvåret 2018

Familj är ett vanligt skäl att flytta till Sverige

Under första halvåret fick 23 981 personer uppehållstillstånd för att flytta till en familjemedlem i Sverige.

Vårt uppdrag

Migrationsverkets uppdrag är bland annat att pröva ansökningar från personer som vil bosätta sig i Sverige, komma på besök, söka skydd undan förföljelse eller få svenskt medborgarskap. Migrationsverket får sitt uppdrag från riksdag och regering, som lägger fast den svenska asyl- och migrationspolitiken.

» Migrationsverkets uppdrag

Jobba på Migrationsverket

På Migrationsverket är det en stor variation på arbetsuppgifter. Det kräver medarbetare med olika utbildningsbakgrund, till exempel inom juridik, rättsvetenskap och samhälls­veten­skap.

» Lediga jobb