Välkommen till Migrationsverket

Information med anledning av situationen i Afghanistan

Säkerhetssituationen i Afghanistan har på kort tid förändrats. Migrationsverket har därför stoppat alla av- och utvisningar för personer från Afghanistan. Myndigheten har även pausat alla avslagsbeslut i afghanska asylärenden. Vi har samlat aktuell information om vad det här innebär för dig:

Läs mer på sidan om situationen i Afghanistan

Se frågestunden Fokus Afghanistan

Torsdagen den 2 september sände vi live på Facebook. Våra experter svarade på frågor kopplade till verkställighets- och beslutsstoppet till Afghanistan. Du kan se sändningen på vår Facebook-sida. Notera att det inte går att ställa frågor till experterna i efterhand.

Se frågestunden på Migrationsverkets Facebook-sidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Bevil­jade uppe­hålls­till­stånd i augusti

Bakom varje siffra finns en människa

Människor kommer till Sverige av olika anledningar. Det kan vara på grund av studier och arbete, för att besöka släkt och vänner eller för att man har träffat en partner att dela livet med. Oavsett anledning så är varje migrants resa individuell.

Statistik över inkomna och avgjorda ärenden som rör migration till Sverige

Vårt uppdrag

Migrationsverkets uppdrag är bland annat att pröva ansökningar från personer som vill bosätta sig i Sverige, komma på besök, söka skydd undan förföljelse eller få svenskt medborgarskap. Migrationsverket får sitt uppdrag från riksdag och regering, som lägger fast den svenska asyl- och migrationspolitiken.

Migrationsverkets uppdrag

Jobba på Migra­tions­verket

På Migrationsverket är det en stor variation på arbetsuppgifter. Det kräver medarbetare med olika utbildningsbakgrund, till exempel inom juridik, rättsvetenskap och samhälls­veten­skap.

Lediga jobb