Välkommen till Migrationsverket

Infor­ma­tion för dig som kommer till Sverige från Ukraina

Du som är medborgare i Ukraina, och har ett pass eller annan id-handling, kan ansöka om skydd för dig och din familj som befinner sig i Sverige via en e-tjänst. På vår webbplats finns information om vem som har rätt till skydd enligt massflyktsdirektivet och hur det går till att ansöka. Du hittar också information om hur Migrationsverket kan hjälpa dig med boende och ekonomiskt stöd och vilka rättigheter du har i Sverige om du får uppehållstillstånd.

För dig som kommer från Ukraina – information och webbansökan

Для осіб, що прибули з України – інформація по українськи та онлайн-заява (ukrainska)

Для лиц, прибывших из Украины – информация на русском и онлайн-ходатайство (ryska)

Kartbild över Afghanistan

Situationen i Ukraina

Säkerhetsläget i Ukraina har försämrats allvarligt efter Rysslands invasion och många människor lämnar nu Ukraina och reser in i närliggande länder i Europa. Här hittar du samlad information om situationen i Ukraina och vad som gäller för personer som söker sig till Sverige med anledning av konflikten.

Mer information om situationen i Ukraina

Röda höghus.

Bostäder för människor som flyr

Det är många människor som flyr från Ukraina till Sverige och som nu behöver någonstans att bo. Migrationsverket får många frågor från privatpersoner som vill erbjuda rum eller bostad. Civilsamhällets engagemang är viktigt, men Migrationsverket har inte möjlighet att förmedla bostäder från privatpersoner till dem som behöver boende.

Läs mer om bostäder för människor som flyr

Vårt uppdrag

Migrationsverkets uppdrag är bland annat att pröva ansökningar från personer som vill bosätta sig i Sverige, komma på besök, söka skydd undan förföljelse eller få svenskt medborgarskap. Migrationsverket får sitt uppdrag från riksdag och regering, som lägger fast den svenska asyl- och migrationspolitiken.

Migrationsverkets uppdrag

Jobba på Migra­tions­verket

På Migrationsverket är det en stor variation på arbetsuppgifter. Det kräver medarbetare med olika utbildningsbakgrund, till exempel inom juridik, rättsvetenskap och samhälls­veten­skap.

Lediga jobb