Uppehållstillstånd för gästforskare

Om du är medborgare i ett land utanför EU och vill arbeta som gästforskare behöver du uppehållstillstånd.

Du behöver inget uppehållstillstånd om du ska arbeta kortare tid än tre månader. Däremot behöver medborgare i vissa länder ha visumlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Läs mer under Besöka Sverige.

Det här är en gästforskare

En gästforskare är en person som genom en högskoleutbildning har behörighet till en doktorandutbildning och är utvald att forska i Sverige. Som gästforskare räknas inte personer som blivit antagna till forskarutbildning i Sverige för att få sin PhD-examen här.

Krav för uppehållstillstånd

För att få tillstånd ska du:

Så ansöker du

Du ansöker om uppehållstillstånd via webben från hemlandet eller annat land utanför Sverige där du bor. Du som är i Sverige med ett uppehållstillstånd för studier och ska bli gästforskare kan ansöka om tillstånd på webben medan du befinner dig i Sverige.

Om du inte kan göra en webbansökan fyller du i blanketten Ansökan om uppehållstillstånd för gästforskare, nr 126011, och lämnar in den på en svensk ambassad eller generalkonsulat. Innan du lämnar in din ansökan ska du kontakta ambassaden eller generalkonsulatet.

Hitta närmaste ambassad på www.swedenabroad.comlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

I de flesta fall betalar du en avgift.

Läs mer om kraven för webbansökan

Det här ska du skicka med ansökan:

  • kopior av de sidor i ditt pass som visar dina personuppgifter, passets giltighetstid och om du har tillstånd att bo i andra länder än ditt hemland
  • mottagningsavtalet.

Om ditt pass är på väg att gå ut bör du förlänga det eftersom du inte kan få tillstånd för längre tid än ditt pass är giltigt.

Kortare handläggningstid för komplett ansökan

För att Migrationsverket ska kunna fatta beslut i ditt ärende krävs det att alla uppgifter är ifyllda och alla nödvändiga dokument finns med. Det innebär att handläggningstiden blir kortare om allt som krävs finns med från början än om ansökan kompletteras i efterhand.

Observera att Migrationsverket i vissa fall kan behöva utreda ansökan ytterligare även om alla uppgifter är ifyllda och alla dokument har skickats med.

När vi tagit emot din ansökan

Om du får tillstånd för mer än tre månader får du ett uppehållstillståndskort. Kortet är ett bevis på att du har tillstånd att vara i Sverige och innehåller bland annat foto på dig och dina fingeravtryck.

Du som behöver visum för att resa till Sverige ska därför besöka den svenska ambassaden eller generalkonsulatet för att bli fotograferad och lämna dina fingeravtryck så snart som möjligt. Kontakta ambassaden eller generalkonsulatetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster innan ditt besök.

Du som inte behöver visum lämnar ska boka en tid för att lämna fingeravtryck och bli fotograferad efter att du kommit till Sverige.

Efter beslut

Beslutet skickas till den ambassad eller generalkonsulat där du lämnade in din ansökan eller den du skrev i din webbansökan. När du ska hämta ditt beslut ska du ta med ditt pass. Du kan få tillstånd för samma tid som mottagningsavtalet gäller men aldrig längre än ditt pass är giltigt. Om du ska fortsätta forska i Sverige ska du ansöka om att förlänga ditt tillstånd.

När uppehållstillståndskortet är klart, kommer ambassaden eller generalkonsulatet att lämna ut eller skicka det färdiga kortet till dig. Tänk på att det kan ta upp till fyra veckor att tillverka och leverera kortet till ambassaden eller generalkonsulatet efter det att du fått ditt beslut. När du reser in i Sverige måste du visa upp uppehållstillståndskortet tillsammans med ett giltigt pass.  

Om du kan resa till Sverige utan visum bör du kunna visa upp en kopia av beslutet när du reser in. Så snart du kan efter att du kommit till Sverige ska du boka en tid för att lämna fingeravtryck och fotograferas. När ditt uppehållstillståndskort är klart kommer det att skickas till din adress i Sverige.

Har du uppehållstillstånd som gästforskare är du undantagen kravet på arbetstillstånd. Det betyder att du har rätt att ta ett annat arbete vid sidan av din forskning under tiden du har uppehållstillstånd.

Viktigt om försäkring

Du kan folkbokföra dig hos Skatteverket om du har fått ett tillstånd för minst ett år och kommer att vistas i Sverige under minst ett år. Om du inte är folkbokförd har du inte rätt till sociala förmåner och det är därför viktigt att du har en försäkring som täcker kostnader som kan uppstå till exempel vid sjukdom och olycksfall.

Tillstånd för din familj

Din familj kan få uppehållstillstånd för samma tid som du. Som familj räknas:

  • din partner (sambo, make/maka eller registrerad partner)
  • dina eller din partners ogifta barn under 18 år.

Så ansöker din familj

Om ni ansöker tillsammans ansöker du för din familj i din egen webbansökan.

Ska det ansöka efter dig kan de göra en egen webbansökan.

Förlänga ditt tillstånd

Om du vill fortsätta arbeta som gästforskare efter att ditt tillstånd gått ut ska du ansöka om att förlänga ditt uppehållstillstånd. Det är viktigt att du lämnar in din ansökan innan ditt nuvarande tillstånd slutar att gälla. Du kan få tillstånd för samma tid som mottagningsavtalet gäller men aldrig längre än ditt pass är giltigt. När du haft uppehållstillstånd för forskning i fyra år kan du få permanent uppehållstillstånd som gäller så länge du bor i Sverige. Tänk på att om du under längre perioder under tillståndstiden inte bott i Sverige eller inte arbetat kan det påverka möjligheten att få permanent uppehållstillstånd.

Så ansöker du

Du ansöker om uppehållstillstånd via webben. Om du inte kan eller vill göra en webbansökan fyller du i blanketten Ansökan om uppehållstillstånd för gästforskare, nr 126011, och skickar den till:

Migrationsverket
Box 3100
903 03 Umeå

Ansök tidigast 30 dagar innan ditt nuvarande tillstånd slutar att gälla.

Om du har familj som bor med dig i Sverige, som också behöver förlänga sina tillstånd, ansöker du för dem i din webbansökan. Om du inte gör en webbansökan ska varje familjemedlem göra en egen ansökan. De använder då blanketten Ansökan för familjemedlemmar till arbetstagare, gästforskare, idrottsutövare och egna företagare, nr 132011.

I de flesta fall betalar du en avgift.

Det här ska du skicka med din ansökan:

  • kopior av de sidor i ditt pass som visar personuppgifter, giltighetstid och om du har tillstånd att bo i andra länder än ditt hemland.
  • blanketten Mottagningsavtal för gästforskare i Sverige, nr 230011
  • anställningsintyg från alla dina arbetsgivare med uppgift om de tider du arbetat i Sverige om du haft tillstånd för arbete i Sverige i nästan fyra år och om du vill ansöka om permanent uppehållstillstånd.

När vi tagit emot din ansökan

Har du lämnat in en ansökan om förlängning innan tiden för ditt tidigare tillstånd gått ut, har du rätt att vara kvar i Sverige tills Migrationsverket fattat sitt beslut.

Om du reser utomlands i samband med att ditt tillstånd går ut kan det bli svårt för dig att komma in i Sverige innan du har fått ditt nya tillstånd beviljat. Du kan då behöva vänta på ditt nya beslut utanför Sverige.

Om du får tillstånd för mer än tre månader får du ett uppehållstillståndskort. Kortet är ett bevis på att du har tillstånd att vara i Sverige och innehåller bland annat foto på dig och dina fingeravtryck. Du ska därför boka en tid för att bli fotograferad och lämna dina fingeravtryck så snart som möjligt. Det behöver du göra även om du tidigare haft ett uppehållstillståndskort eftersom ditt foto och dina fingeravtryck inte kan sparas.

Efter beslut

Beslutet skickas hem till din adress i Sverige. När uppehållstillståndskortet är klart skickas det hem till dig inom cirka en vecka.

Om Migrationsverket avslår din ansökan

Om Migrationsverket avslår din ansökan kan du överklaga beslutet inom tre veckor från den dag då du fick ta del av beslutet. Information om hur du gör finns i ditt beslut.

Sidan senast uppdaterad: 2015-05-27