Arbetstillstånd för medborgare i Australien, Chile, Kanada, Nya Zeeland och Sydkorea

Vissa länder har slutit avtal med Sverige som ger personer mellan 18 och 30 år möjlighet att vara i Sverige i upp till ett år och arbeta under den tiden.

Arbetet ska vara tillfälligt och du behöver inte ha något erbjudande om arbete när du ansöker om tillstånd. Du kan söka arbete efter att du har kommit till Sverige.

Krav för att få tillstånd

För att få tillstånd ska du

 • vara medborgare i Australien, Chile, Kanada, Nya Zeeland eller Sydkorea
 • vara mellan 18 och 30 år
 • ha ett giltigt pass
 • ha pengar så att du kan försörja dig under den första tiden i Sverige (minst 15 000 SEK)
 • ha en returbiljett eller tillräckligt med pengar för att köpa en
 • ha en giltig sjukförsäkring (gäller inte medborgare i Australien)
 • inte ha några medföljande barn.

Läs mer om avtalen

Avtal mellan Sverige och Australienlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Avtal mellan Sverige och ChilePDF
Avtal mellan Sverige och Kanadalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Avtal mellan Sverige och Nya Zeelandlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Avtal mellan Sverige och Sydkorealänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Så ansöker du

Du kan ansöka via webben från ditt hemland eller något annat land utanför Sverige där du bor.

I de flesta fall betalar du en avgift.

Avgifter för arbetstillstånd

Det här ska du skicka med ansökan

 • Kopior av de sidor i ditt pass som visar personuppgifter, foto, namnteckning, passnummer, utfärdandeland, giltighetstid och om du har tillstånd att bo i andra länder än ditt hemland
 • bankutdrag som visar att du kan försörja dig under den första tiden i Sverige
 • kopia på returbiljett eller dokument som visar att du har tillräckligt med pengar för att köpa en
 • dokument som visar att du har en sjukförsäkring som gäller i Sverige (gäller inte medborgare i Australien).

Om ditt pass är på väg att gå ut bör du förlänga det eftersom du inte kan få tillstånd för längre tid än ditt pass är giltigt.

Läs mer om kraven för webbansökan

När vi har tagit emot din ansökan

Om du får tillstånd för mer än tre månader får du ett uppehållstillståndskort. Kortet är ett bevis på att du har tillstånd att vara i Sverige och innehåller bland annat dina fingeravtryck och foto på dig. Så snart som möjligt efter att du har fått ditt uppehållstillstånd och kommit till Sverige ska du boka en tid för att lämna dina fingeravtryck och bli fotograferad.

Kontrollera att din ansökan har registrerats eller om du har fått beslut

Läs mer om uppehållstillståndskort

Efter beslut

Beslutet skickas till den ambassad eller generalkonsulat som valdes i webbansökan. När du ska hämta ditt beslut ska du ta med ditt pass. Du kan få tillstånd för ett år, men aldrig längre än ditt pass är giltigt. Ett tillstånd för ferier kan inte förlängas.

När du reser in i Sverige ska du visa upp ditt beslut om uppehållstillstånd tillsammans med ett giltigt pass.

Kontrollera att din ansökan har registrerats eller om du har fått beslut

Hitta närmaste ambassad på swedenabroad.comlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Svenska institutets webbplats Working in Swedenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Guide för dig som ska arbeta i Sverige (på engelska)PDF

Boka en tid på Migrationsverket för att lämna fingeravtryck och fotograferas

Viktigt om försäkring

Du som får tillstånd för kortare tid än ett år blir inte folkbokförd i Sverige och har då inte rätt till sociala förmåner. Det är därför viktigt att du har en försäkring som täcker kostnader som kan uppstå till exempel vid sjukdom och olycksfall.

Om Migrationsverket avslår din ansökan

Om Migrationsverket avslår din ansökan kan du överklaga beslutet inom tre veckor från den dag då du fick ta del av beslutet. Information om hur du gör finns i ditt beslut.

Om du inte ansöker på webben

Om du inte kan ansöka på webben fyller du i blanketten Application for residence and work permit in Sweden for young people from Australia, Canada, Chile, New Zealand and South Korea, nummer 155011, och lämnar in den vid en svensk ambassad eller generalkonsulat i det land du bor. På ansökningsblanketten framgår vilka dokument som du ska bifoga. Kontakta ambassaden eller generalkonsulatet innan du lämnar in ansökan.

Application for residence and work permit in Sweden for young people from Australia, Canada, Chile, New Zealand and South Korea, blankett nummer 155011 (på engelska)PDF

Svenska ambassaders och generalkonsulats webbplatserlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om du ansöker på en ambassad eller ett generalkonsulat betalar du avgiften när du lämnar in din ansökan. För information om avgift ska du kontakta den aktuella ambassaden eller konsulatet eftersom de inte följer samma avgiftsbestämmelser som Migrationsverket.

Sidan senast uppdaterad: 2016-11-18