2016-01-08

Färre än 1 500 asylsökande de senaste sju dagarna

De senaste sju dagarna har 1 478 personer sökt asyl i Sverige.

Statistik över antalet asylsökande förra veckan
Diagrammet ovan motsvaras av följande siffror:
1/12/13/14/15/16/17/1Totalt
Afghanistan86796095623023435
Syrien38544486605533370
Irak32407043212821255
Övriga524262107632171418
Totalt2082152363312061341481 478

Av dessa 1 478 var de senaste sju dagarna 312 ensamkommande asylsökande barn, och av dem var 69 % afghaner.