2016-01-05

Knappt 2 000 asylsökande de senaste sju dagarna

De senaste sju dagarna har 1 989 personer sökt asyl i Sverige.

Statistik över antalet asylsökande förra veckan
Diagrammet ovan motsvaras av följande siffror:
29/1230/1231/121/12/13/14/1Totalt
Afghanistan1281026286796095612
Syrien1201105738544487510
Irak97534132407043376
Övriga8210839524262106491
Totalt4273731992082152363311 989

Av dessa 1 989 var de senaste sju dagarna 366 ensamkommande asylsökande barn, och av dem var 68 % afghaner.