2016-01-07

Något fler än 1 500 asylsökande de senaste sju dagarna

De senaste sju dagarna har 1 529 personer sökt asyl i Sverige.

Statistik över antalet asylsökande förra veckan
Diagrammet ovan motsvaras av följande siffror:
31/121/12/13/14/15/16/1Totalt
Afghanistan62867960956230474
Syrien57385444866055394
Irak41324070432128275
Övriga395242621076321386
Totalt1992082152363312061341 529

Av dessa 1 529 var de senaste sju dagarna 321 ensamkommande asylsökande barn, och av dem var 67 % afghaner.