2016-01-04

Strax under 2 100 asylsökande de senaste sju dagarna

De senaste sju dagarna har 2 081 personer sökt asyl i Sverige.

Statistik över antalet asylsökande förra veckan
Diagrammet ovan motsvaras av följande siffror:
28/1229/1230/1231/121/12/13/1Totalt
Afghanistan11212810262867960629
Syrien12612011057385445550
Irak40975341324070373
Övriga1458210839524261529
Totalt4234273731992082152362 081

Av dessa 2 089 var de senaste sju dagarna 387 ensamkommande asylsökande barn, och av dem var 71 % afghaner.