Arbeta och praktisera under tiden som asylsökande

I första hand ska du försörja dig själv under den tid du väntar på att din asylansökan behandlas. Det kan du göra antingen med hjälp av egna sparpengar eller genom att arbeta. Även om du inte har möjlighet att arbeta kan du praktisera utan lön på företag eller organisationer.

För att ha rätt att arbeta under tiden du är asylsökande måste du ha fått ett bevis om att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd (AT-UND).

Villkor för att få rätt att arbeta som asylsökande

Du är undantagen från kravet på arbetstillstånd om du uppfyller följande:

  • Om du lämnar in godtagbara identitetshandlingar, eller på annat sätt medverkar till att klarlägga din identitet.
  • Om ditt ärende ska prövas i Sverige.
  • Om din ansökan är välgrundad. Du har inte AT-UND om du har fått ett beslut om avvisning som ska genomföras omedelbart.

Vilket land som prövar din ansökan bestäms av Dublinförordningen

Information för dig som har fått ett beslut om avvisning som ska genomföras omedelbart

Om du uppfyller villkoren får du ett LMA-kort där det står att du har AT-UND. Det betyder att du är befriad från kravet att ha arbetstillstånd. Ett AT-UND gäller normalt till dess att du får uppehållstillstånd eller lämnar landet. Kontakta din mottagningsenhet om du är osäker på om du har AT-UND.

Läs mer om LMA-kortet

Om du har AT-UND kan du vända dig till Arbetsförmedlingen i den kommun där du bor för att se vilka lediga jobb som finns anmälda där.

På arbetsförmedlingens webbplats kan du hitta lediga jobb och annan informationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om du får arbete under tiden du är asylsökande

Om du får arbete under tiden du är asylsökande måste du visa upp beviset på att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd (AT-UND) för din arbetsgivare. Beviset finns på ditt LMA-kort under punkt 7.

Din arbetsgivare måste meddela den mottagningsenhet där du är inskriven att du har fått anställning. Arbetsgivaren ska också meddela när anställningen upphör. Meddelandet om att du har fått anställning ska göras på en särskild blankett, nummer 152011.

Anmälan om anställning av asylsökande – för arbetsgivare som anställer asylsökande, blankett nummer 152011 (endast på svenska)PDF

Om du har dagersättning måste du alltid anmäla din inkomst till Migrationsverket. Du måste också kontakta Skatteverket för att få ett samordningsnummer. Samordningsnumret är till för dig som saknar personnummer, och du behöver det för att kunna betala skatt när du arbetar. Du behöver även samordningsnumret för att kunna få sjukpenning om du blir sjuk och inte kan gå till jobbet.

Kontakta Skatteverket för mer informationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Praktik under tiden du är asylsökande

En praktikplats på ett företag ger dig kunskaper om arbetslivet i Sverige och kan vara ett bra sätt att lära dig svenska. Du får möjlighet att få kunskaper inom ett nytt yrke eller fördjupa dina kunskaper inom ditt yrke. Det kan du ha nytta av både om du får uppehållstillstånd i Sverige och om du ska återvända till ditt hemland.

Innan du får börja praktisera ska Migrationsverket godkänna praktikplatsen och skriva ett avtal med arbetsgivaren. Det är för att du ska få handledning och stöd, men också för att du ska vara försäkrad om något händer på praktikplatsen.

Under tiden du har praktikplatsen har du rätt att besöka Migrationsverket, besöka ditt biträde och stanna hemma på grund av sjukdom eller vård av barn. Du får ingen lön under tiden du praktiserar.

Om du har frågor om praktik eller om du vill börja praktisera så ska du kontakta den mottagningsenhet du är inskriven vid.

Om du får ett beslut om avvisning eller utvisning

Du får inte fortsätta din praktik om du har fått ett beslut om avvisning eller utvisning och beslutet har börjat gälla, eller om tidsfristen för frivillig avresa har tagit slut.

Du har kvar ditt AT-UND så länge som du samarbetar för att lämna landet. Om du inte samarbetar för att lämna landet så gäller inte längre ditt AT-UND och Migrationsverket kommer att informera din arbetsgivare om att du inte längre får arbeta.

Om du får avslag på din asylansökan

Du som har arbetat under tiden som du väntade på ett beslut kan ansöka om arbetstillstånd om du får avslag på din asylansökan.

Läs mer om vad som krävs för att ansöka om arbetstillstånd efter att du har fått nej på din asylansökan

Sidan senast uppdaterad: 2016-06-01