Aktuellt

 • 2016-07-20

  20 juli 2016: Ny lag som påverkar asylsökande och deras familjer

  Sveriges riksdag har antagit en ny lag som begränsar asylsökandes möjlighet att få uppehållstillstånd och att återförenas med sina familjer. Den nya lagen började gälla den 20 juli 2016, men påverkar även dig som har ansökt om asyl före den 20 juli. Den nya lagen är tidsbegränsad och kommer att gälla i tre år.

 • 2016-05-17

  Nya regler som påverkar din rätt till ekonomiskt stöd från Migrationsverket

  Sveriges riksdag har beslutat om ändringar i den lag som ger asylsökande rätt till boende och ekonomiskt stöd under väntetiden. Lagändringen börjar gälla den 1 juni 2016 och påverkar den som får avslag på sin ansökan om asyl.

 • 2016-04-19

  Lagändringar som påverkar asylsökande

  Sveriges regering har föreslagit två lagändringar som kan börja gälla sommaren 2016. Det ena förslaget handlar om att den som har sökt asyl och fått ett utvisningsbeslut inte längre ska ha rätt till boende och dagersättning från Migrationsverket. Det andra förslaget handlar om att asylsökandes möjlighet att få uppehållstillstånd och att återförenas med sin familj ska begränsas.