LMA-kort för asylsökande

LMA betyder lagen om mottagande av asylsökande. LMA-kortet är ett plastkort med ett foto på dig som visar att du är asylsökande.

Informationen på den här sidan kommer snart att ändras på grund av ändringar i lagen. Läs mer på www.migrationsverket.se/asyl

Bild av LMA-kort

När du söker asyl i Sverige blir du fotograferad. Senare får du ett så kallat LMA-kort. Kortet är inte ett identitetskort (id-kort), utan ett bevis på att du är asylsökande och att du får vara i Sverige under tiden som du väntar på beslut. Kortet är personligt och ersätter det kvitto som du fick när du lämnade in din ansökan om asyl.

Ha alltid ditt LMA-kort med dig

Visa upp ditt LMA-kort när du kontaktar myndigheter. Du kan i vissa fall använda LMA-kortet för att legitimera dig när du ska hämta ut postpaket från utlandet eller rekommenderad post från Migrationsverket. 

Du betalar i vissa fall en lägre patientavgift om du visar upp ditt LMA-kort när du besöker sjukvården. Du betalar också en lägre avgift för de flesta mediciner du köper med recept från en läkare om du visar upp kortet på apoteket.

Läs mer om sjukvård för asylsökande

Under fotot på ditt LMA-kort finns ett nummer som är bra att ha när du pratar med Migrationsverkets personal. Med hjälp av detta nummer är det lättare att snabbt ta fram dina handlingar.

Om du förlorar ditt LMA-kort

Om ditt LMA-kort blir stulet, eller om du tappar bort det, måste du anmäla detta till polisen. Då får du en polisrapport som du ska ta med dig när du går till din mottagningsenhet för att beställa ett nytt LMA-kort.

Så länge gäller ditt LMA-kort

Ditt första LMA-kort gäller i fyra månader. Sedan får du ett nytt LMA-kort som gäller i sex månader. Du behöver inte beställa ett nytt LMA-kort när det gamla kortet går ut. Det nya kortet kommer automatiskt till din mottagningsenhet där du kan hämta det.

Om du har fått ett slutgiltigt beslut om att du inte får stanna i Sverige, eller om du har fått uppehållstillstånd, gäller kortet bara i tre månader. Du ska lämna tillbaka kortet om du får uppehållstillstånd eller om du måste lämna Sverige.

Hitta din mottagningsenhet

Sidan senast uppdaterad: 2016-05-11