Så kan du hjälpa människor på flykt

Boende till ensamkommande barn

Vill du öppna ett boende för ensamkommande barn? Kontakta Inspektionen för vård och omsorg. IVO är den myndighet i Sverige som beviljar tillstånd för dessa boenden. På följande sida kan du läsa mer om vård eller boende för ensamkommande barn.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vill du bli god man till ett ensamkommande barn?länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Vänd dig till kommunen där du bor.

Vill du bli familjehem till ett ensamkommande barn?länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Vänd dig till kommunen där du bor.

Boenden till vuxna och familjer

Vill du hyra ut lägenheter till vuxna och familjer kan du anmäla ditt intresse till Migrationsverket. Vi är intresserade av boenden med minst 30 platser eller fler. Läs mer om upphandling och uthyrninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Vi kan för närvarande inte ta emot anmälningar om enskilda rum eller enstaka lägenheter.

För engagemang och gåvor till asylsökande

Kontakta frivilligorganisationer och församlingar om du vill engagera dig eller ge gåvor. Migrationsverket kan tyvärr inte möta den generositet som många nu visar.

Se filmer om att söka asyl i Sverige.