Aktuellt

  • 2015-04-01

    Sverige erkänner palestinskt medborgarskap

    Den 30 oktober 2014 erkände den svenska regeringen staten Palestina. Det innebär att vissa palestinier som tidigare har varit statslösa nu betraktas som palestinska medborgare.

  • 2015-03-18

    Lagändringar i medborgarskapslagen som träder i kraft 1 april 2015

    Riksdagen har beslutat om ändringar i medborgarskapslagen för att öka det svenska medborgarskapets symboliska värde. Lagändringarna träder i kraft den 1 april 2015 och kommer att göra det enklare för många att ansöka om eller anmäla svenskt medborgarskap.