Aktuellt

 • 2015-06-12

  Behöver du ditt pass för att resa i sommar?

  Har du skickat in ditt pass men behöver få det tillbaka innan din ansökan blivit behandlad, kan du själv beställa tillbaka ditt pass. Om du ska resa utomlands ska du höra av dig i god tid för att du ska hinna få tillbaka passet.

 • 2015-04-01

  Sverige erkänner palestinskt medborgarskap

  Den 30 oktober 2014 erkände den svenska regeringen staten Palestina. Det innebär att vissa palestinier som tidigare har varit statslösa nu betraktas som palestinska medborgare.

 • 2015-03-18

  Lagändringar i medborgarskapslagen som träder i kraft 1 april 2015

  Riksdagen har beslutat om ändringar i medborgarskapslagen för att öka det svenska medborgarskapets symboliska värde. Lagändringarna träder i kraft den 1 april 2015 och kommer att göra det enklare för många att ansöka om eller anmäla svenskt medborgarskap.