Mulighet for å få informasjon på minoritetsspråk og nordiske språk

Möjlighet att få information på minoritetsspråk och nordiska språk  – norska

Konvensjonen mellom de nordiske landene beskriver innbyggernes rett til å bruke sitt eget språk i et annet nordisk land (SÖ 1982/93). De nasjonale minoritetsspråkene har ved lov om nasjonale minoritetsspråk (2009:724) en utvidet rett til å bruke språkene hos en forvaltningsmyndighet (gjelder finsk, meänkieli og samisk).

Hvis du har en sak hos Migrationsverket, har du rett til å få informasjon på norsk, dansk, finsk, islandsk, meänkieli og samisk. Det finnes imidlertid ikke alltid personale tilgjengelig som snakker disse språkene når du ringer eller skriver til oss. Derfor ber vi deg kontakte din saksbehandler og fortelle at du vil ha informasjon på ditt eget språk. Da kan saksbehandleren avtale et tidspunkt for samtale med tolk.

Last updated: