Möjlighet att få information på minoritetsspråk och nordiska språk

Genom konventionen mellan de nordiska länderna beskrivs medborgarnas rätt att använda sig av sitt eget språk i ett annat nordiskt land (SÖ 1982/93). De nationella minoritetsspråken har genom lagen om nationella minoritetsspråk (2009:724) en utvidgad rätt att använda språken hos en förvaltningsmyndighet (gäller finska, meänkieli och samiska).

Om du har ett ärende hos Migrationsverket har du rätt att få information på norska, danska, finska, isländska, meänkieli och samiska. Det finns dock inte alltid personal som talar dessa språk tillgänglig när du ringer eller skriver till oss. Därför ber vi dig att kontakta din handläggare och berätta att du vill ha information på ditt eget språk. Då kan handläggaren boka en tid för samtal med tolk.

Sidan senast uppdaterad: