Migrationsverket logotyp

Med anled­ning av coro­na­vi­ruset

För att minska smittspridning gör vi en del förändringar i vår service: