Kontakta oss

Här hittar du olika sätt att kontakta oss. Du kan logga in och skicka meddelanden till oss via Min sida eller skicka mejl via ett formulär. Du kan också hitta telefonnummer och adresser till oss. Det går även att boka tid inför ditt besök och beställa blanketter.

Innan du kontaktar oss

När får jag ett beslut?

Migrationsverket kan inte säga exakt när du kommer att få ditt beslut. Alla ansökningar är olika och tar olika lång tid. I tjänsten Tid till beslut finns statistik om väntetider.

Du kan inte få mer information om väntetider i ditt ärende genom att ringa, mejla eller besöka Migrationsverket.

Hur lång tid det tar att få beslut beror på flera saker. Väntetiderna påverkas bland annat av hur många ansökningar som Migrationsverket handlägger. Olika ansökningar är också olika utredningskrävande.

Innan vi kan nå beslut i ditt ärende kan Migrationsverket behöva genomföra ett eller flera av följande steg:

 • Kontrollera dokument, uppgifter och pass.
 • Ibland ställa frågor och begära mer information.
 • Göra kontroller med andra myndigheter.
 • Genomföra intervju på ambassad (endast vissa typer av ansökningar).
 • Om ansökan gäller förlängt uppehållstillstånd behöver vi säkerställa att villkoren för det nya tillståndet uppfylls, men också att de har varit uppfyllda under föregående tillståndsperiod.
 • Om flera familjemedlemmar ansöker samtidigt kan väntetiden för en familjemedlem påverkas av handläggningen av en annan familjemedlems ansökan (endast vissa typer av ansökningar).

Vissa moment kan inte Migrationsverket påverka, till exempel hur lång tid det tar att få information från eller genomföra utredning eller kontroller hos andra myndigheter.

Att vänta på beslut kan vara påfrestande och Migrationsverket arbetar ständigt med att försöka korta ner väntetiderna.

Om du har gjort en webbansökan och har skapat ett konto på Min sida kan du själv se aktuell information om din ansökan, exempelvis om ansökan har registrerats hos Migrationsverket, om den behöver kompletteras eller om beslut har fattats.

Allmän information hur en ansökan behandlas steg för steg och vanliga frågor och svar finns på aktuell webbsida för den ansökan som du har gjort, se länkar nedan:

Vanliga frågor och svar om mass­flykts­di­rek­tivet

Vanliga frågor och svar för EU/​​EES-medbor­gare och varak­tigt bosatta

Vanliga frågor och svar om att flytta till någon i Sverige

Vanliga frågor och svar om svenskt medbor­gar­skap

Vanliga frågor och svar om arbets­till­stånd

Vanliga frågor och svar om att besöka Sverige

Vanliga frågor och svar om att studera i Sverige

Vanliga frågor och svar om förläng­ning av tids­be­grän­sade uppe­hålls­till­stånd för tidi­gare asyl­sö­kande och deras familjer

Om du inte hittar svar på din fråga så är du välkommen att kontakta oss.

Kontakta oss

I tjänsten Tid till beslut finns statistik om väntetider. Du kan inte få mer information om förväntad väntetid i ditt ärende genom att ringa, mejla eller besöka Migrationsverket.

Migrationsverket kontaktar dig om ditt ärende behöver kompletteras. Du blir i så fall kontaktad via post eller mejl, beroende på om du ansökte på blankett eller om du gjorde en webbansökan. Har du ett ombud som representerar dig i ditt ärende så blir istället den personen kontaktad. Om du har ett konto på Min sida så kommer det synas där om Migrationsverket har bett dig att komplettera ansökan.

Har du eller ditt ombud (om du har ett ombud) inte blivit kontaktade ber vi dig att vänta med att skicka fler handlingar eller dokument än de du skickade med vid ansökningstillfället. Du får inte ditt beslut snabbare genom att skicka in fler handlingar eller dokument som vi inte har efterfrågat.

Om dina förutsättningar ändras

Det finns tillfällen där det kan vara aktuellt att skicka information till Migrationsverket även om du inte blivit ombedd att göra det. Detta gäller när förutsättningarna för din pågående ansökan eller nuvarande tillstånd har ändrats. Till exempel om

 • relationen som ligger till grund för din pågående ansökan eller tillstånd har upphört
 • du säger upp dig eller blir uppsagd från en anställning som ligger till grund för din pågående ansökan eller tillstånd
 • du under pågående handläggning får ett nytt hemlandspass som inte är samma som vid ansökningstillfället.

Du kan skicka uppdaterade dokument eller handlingar som visar på förändringen till Migrationsverket. Du hittar våra postadresser här: Postadresser

Vanliga frågor och svar

Vi svarar gärna på dina frågor via Min sida, på telefon, mejl eller på något av våra servicecenter. Innan du kontaktar oss rekommenderar vi att du läser våra vanliga frågor och svar för att se om du kan få din fråga besvarad redan här på webbplatsen.

Du kan hantera många av dina ärenden i Min sida

Logga in i Min sida för att få information om din ansökan.

Logotyp Europeiska unionen – asyl-, migrations- och integrationsfonden.

Logga in i Min sida

Ring oss

Du kan ringa till vårt kontaktcenter för att få svar på allmänna frågor och på frågor i pågående ärenden. Om du vet namnet på personen du söker kan växeln koppla dig dit.

Telefonnummer

Tele­fon­tider

Kontaktcenter: måndag–fredag 09.00–15.00

Växeln: måndag–fredag 09.00–15.00

Mejla oss

Skicka meddelanden från Min sida

Du som har en fråga om ditt ärende kan logga in i Min sida med e-legitimation för att skicka din fråga till oss.

Läs mer och logga in i Min sida

Mejla oss allmänna frågor

Du som har en allmän fråga om vår verksamhet kan mejla oss via vårt frågeformulär.

Mejla till Migrationsverket

Skicka in blan­ketter och andra hand­lingar till oss

De flesta ansökningar kan du göra direkt på webben. Om du redan har gjort en ansökan på webben ska du inte skicka in en ansökan på blankett också.

Om du redan har gjort en ansökan kontaktar vi dig om vi behöver kompletteringar från dig. Du får då information om hur du ska skicka in de kompletteringar vi behöver.

Om du behöver skicka in en blankett eller handling till oss med post, så ska du använda dig av olika adresser, beroende på vilket ärendeslag handlingen gäller.

Skicka handlingar till följande adresser

Här hittar du alla Migrationsverkets blanketter

Besök oss

Du kan besöka ett av våra kontor för att utföra vissa ärenden eller få svar på frågor. I många fall behöver du boka en tid innan du besöker oss. Vilket kontor du ska vända dig till beror på vilket ärende du har.

Hitta till oss

På våra kontor kan du bland annat:

 • ansöka om främlingspass eller resedokument
 • hämta eller förlänga LMA-kort
 • ansöka om särskilt bidrag.
Adresser och öppettider till våra kontor

Boka tid

Vissa ärenden måste du boka en tid för att utföra. Det gäller bland annat dig som ska hämta ditt LMA-kort, ansöka om särskilt bidrag och dig från Ukraina som gjort en ansökan i e-tjänsten och ska hämta ditt uppehållstillståndskort.

Boka tid innan du besöker oss

E-tjänster och teknisk support

Migra­tions­ver­kets e-tjänster

De flesta ansökningar kan du genomföra på webben. Du kan även logga in i Min sida för att få mer information om ditt ärende.

Lista över våra e-tjänster

Teknisk support

Om du upplever tekniska problem med våra e-tjänster är du välkommen att kontakta oss.

Teknisk support

Beställ hand­lingar från Migra­tions­verket

Du kan beställa kopior av handlingar i ditt ärende eller begära att få tillbaka originalhandlingar som du skickat in med din ansökan. Du har även möjlighet att ta del av allmänna handlingar hos oss och begära ut information om vilka personuppgifter vi behandlar.

Alla Migrationsverkets blanketter går att ladda ner till en dator som pdf. Det går även att beställa blanketterna per post.

Beställ handlingar från Migrationsverket

Här hittar du alla Migrationsverkets blanketter

Följ oss i sociala medier

Migrationsverket finns på Facebook, Twitter, Linkedin och Youtube.

Migrationsverket i sociala medier