Med anled­ning av coro­na­vi­ruset

För att minska smittspridning gör vi en del förändringar i vår service:

  • Kontakta oss i första hand via mejl, telefon eller via någon av våra e-tjänster.
  • Våra öppettider på telefon och på våra kontor har ändrats. Kontrollera tiderna här på webbplatsen innan du ringer eller besöker oss.
  • Högst 50 personer åt gången får besöka våra servicecenter och alla lekutrymmen för barn är stängda.
  • Det är mycket begränsade möjligheter att besöka förvaren.