Migrationsverket logotyp

Viktig infor­ma­tion för dig som ska besöka Migra­tions­verket

Folkhälsomyndigheten har meddelat skärpta allmänna råd i hela landet.

På Folkhälsomyndighetens webbplats kan du ta del av vilka råd som gällerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Migrationsverket anpassar sin verksamhet utifrån dessa råd. Förutsättningarna att göra fysiska besök hos oss kan därför se olika ut beroende på vilket av Migrationsverkets kontor du ska besöka. Därför är det viktigt att du håller dig uppdaterad om vad som gäller inför ditt besök.

Här finns en lista över de orter Migrationsverket finns på och vad som gäller för respektive kontor.

Vi vill påminna om att undvika besök på våra kontor i den mån det går och i första hand kontakta oss via mejl, telefon eller någon av våra e-tjänster. Avstå helt från att besöka oss om du har minsta symptom på covid-19.

Tänk även på att våra öppettider kan påverkas av pandemin.

Tillsammans bromsar vi smittan!

Föränd­ringar med anled­ning av covid-19

Migrationsverket genomför löpande åtgärder i vår verksamhet för att minska risken för smittspridning av covid-19. Vi anpassar verksamheten efter de rekommendationer som meddelas av Folkhälsomyndigheten och regeringen, och har i de flesta län en nära dialog med smittskyddsläkare för att kunna vidta lämpliga anpassningar och åtgärder. Vi har bland annat minskat antalet personer som får visats i våra receptioner, satt upp plexiglas vid servicedeskar och i utredningsrum, och uppmanar alla som har minsta symptom på covid-19 att stanna hemma. Som ett led i detta kommer Migrationsverket under en period i större utsträckning att hänvisa till våra digitala kanaler i stället för fysiska besök. Detta kan leda till något längre väntetider för telefon- och mejlkontakt.

Vi ber er att ha förståelse för detta. De åtgärder som genomförs syftar till att bidra till minskad smittspridning i samhället.