Välkommen till Migrationsverket

Karta över Ukraina.

Förlängning för dig från Ukraina

Nu kan du som har skydd enligt massflyktsdirektivet ansöka om förlängt uppehållstillstånd. Du ska ansöka i en e-tjänst som är öppen från 29 januari till 4 mars 2024.

Information om att ansöka om förlängning

Vanliga frågor och svar om förlängt skydd enligt massflyktsdirektivet

Migrationsverket svarar om medborgarskapsärenden.

Migrationsverket svarar

Migrationsärenden som rör barn kan av naturliga skäl skapa starka känslor och reaktioner. I den här artikeln förklarar vi hur det fungerar och vad lagen faktiskt säger om barns rättigheter.

Läs artikeln här

Här hittar du tidigare publicerade artiklar i serien Migrationsverket svarar

Vårt uppdrag

Migrationsverkets uppdrag är bland annat att pröva ansökningar från personer som vill bosätta sig i Sverige, komma på besök, söka skydd undan förföljelse eller få svenskt medborgarskap. Migrationsverket får sitt uppdrag från riksdag och regering, som lägger fast den svenska asyl- och migrationspolitiken.

Migrationsverkets uppdrag

Jobba på Migra­tions­verket

På Migrationsverket finns en stor variation av arbetsuppgifter. Det kräver medarbetare med olika utbildningsbakgrund, till exempel inom juridik, rättsvetenskap och samhälls­veten­skap.

Lediga jobb