Välkommen till Migrationsverket

Statens servicecenter.

Statens servicecenter

Migrationsverket samverkar idag med Statens servicecenter på vissa orter, dit du kan vända dig för att få stöd och hjälp med allmänna frågor, digitala tjänster eller hjälp med att fylla i ansökan. Du kan också få hjälpa med att kopiera, skriva ut och skicka in handlingar till Migrationsverket.

Under Besök oss hittar du de statliga servicekontor som erbjuder Migrationsverkets allmänna service.

Grafik som visar människor med olika yrken.

Föränd­ringar kring arbets­till­stånd

Migrationsverket har fått i uppdrag av regeringen att främja högkvalificerad arbetskraftsinvandring. Därför arbetar vi just nu inom flera områden, bland annat kring service och hur vi sorterar inkomna ansökningar om arbetstillstånd.

Läs mer om vad som händer inom området arbetstillstånd

Parallellt med detta har regeringen beslutat om ett höjt försörjningskrav för arbetstillstånd.

Läs mer om det höjda försörjningskravet

Vårt uppdrag

Migrationsverkets uppdrag är bland annat att pröva ansökningar från personer som vill bosätta sig i Sverige, komma på besök, söka skydd undan förföljelse eller få svenskt medborgarskap. Migrationsverket får sitt uppdrag från riksdag och regering, som lägger fast den svenska asyl- och migrationspolitiken.

Migrationsverkets uppdrag

Jobba på Migra­tions­verket

På Migrationsverket finns en stor variation av arbetsuppgifter. Det kräver medarbetare med olika utbildningsbakgrund, till exempel inom juridik, rättsvetenskap och samhälls­veten­skap.

Lediga jobb