Infor­ma­tion med anled­ning av coro­na­vi­ruset

Coronaviruset påverkar alla delar av samhället, och Migrationsverket följer noga händelseutvecklingen.

» Samlad information gällande coronaviruset

Grafik: dator och mobiltelefon

Kontakta oss i första hand via våra digi­tala kanaler

För att minska smittspridningen av coronaviruset ber vi dig att i första hand kontakta oss via mejl, telefon eller via någon av våra e-tjänster. Vi har begränsade möjligheter att ta emot besök och våra öppettider har förändrats. Kontrollera därför vad som gäller för ditt kontor.

» Samlad information gällande coronaviruset
» Kontaktuppgifter till Migrationsverket
» Kontrollera våra öppettider på din ort
» Samlingssida för e-tjänster

Foto på flerfamiljshus

Nya regler för asyl­sö­kande som flyttar till eget boende

Den 1 juli ändrades reglerna för asylsökande som flyttar till ett eget boende (EBO), hos till exempel släkt eller vänner. De nya reglerna innebär att den som väljer att flytta till vissa bostadsområden inte har rätt till ekonomiskt stöd från Migrationsverket. Det finns en e-tjänst för dig som vill kontrollera om den adress du vill flytta till kan påverka din ersättning.

» Läs mer om de nya reglerna
» Information om de nya reglerna på flera språk
» E-tjänst för att kontrollera om en viss adress kan påverka rätten till ersättning
» Kartor där aktuella bostadsområden är markerade

Följ Migrationsverket

Migrationsverket finns på sociala medier för att ge dig möjlighet att ta del av information och nyheter.

Bevil­jade uppehållstill­stånd för studier i augusti

Foto på Amir

Amir utbildade sig till veterinär – nu forskar han

”Att studera i Sverige är annorlunda mot Iran. Här är en stor del av studierna gruppbaserade och studenterna arbetar tillsammans.”

» Möt Amir som flyttade till Sverige från Iran för att studera

Porträttbild på kvinna

Vårt uppdrag

Migrationsverkets uppdrag är bland annat att pröva ansökningar från personer som vill bosätta sig i Sverige, komma på besök, söka skydd undan förföljelse eller få svenskt medborgarskap. Migrationsverket får sitt uppdrag från riksdag och regering, som lägger fast den svenska asyl- och migrationspolitiken.

» Migrationsverkets uppdrag

Jobba på Migrationsverket

På Migrationsverket är det en stor variation på arbetsuppgifter. Det kräver medarbetare med olika utbildningsbakgrund, till exempel inom juridik, rättsvetenskap och samhälls­veten­skap. Just nu söker vi lite extra efter nya medarbetare som vill jobba med it.

» Jobba med it
» Lediga jobb