Välkommen till Migrationsverket

Två personer står utomhus och tittar på ett bevis för svenskt medborgarskap. Det är sommar och syrenerna blommar.

Ska du söka svenskt medbor­gar­skap?

Du kan göra ett test för att se om du uppfyller kraven för att bli svensk medborgare. Bedömningen är automatisk och betyder inte att du får ett beslut. När du har svarat på frågorna får du veta om du verkar uppfylla kraven.

Testa om du kan bli svensk medborgare

Illustration av två personer som vinkar hej.

5 tips för dig som ska studera i Sverige

Är du medborgare i ett land utanför EU och har blivit antagen till högre utbildning i Sverige? Då finns det några saker som du behöver tänka på för att din ansökningsprocess ska gå så smidigt som möjligt.

5 tips som ökar chansen till beslut innan termins­start

Vårt uppdrag

Migrationsverkets uppdrag är bland annat att pröva ansökningar från personer som vill bosätta sig i Sverige, komma på besök, söka skydd undan förföljelse eller få svenskt medborgarskap. Migrationsverket får sitt uppdrag från riksdag och regering, som lägger fast den svenska asyl- och migrationspolitiken.

Migrationsverkets uppdrag

Jobba på Migra­tions­verket

På Migrationsverket är det en stor variation på arbetsuppgifter. Det kräver medarbetare med olika utbildningsbakgrund, till exempel inom juridik, rättsvetenskap och samhälls­veten­skap.

Lediga jobb