Välkommen till Migrationsverket

Information med anledning av situationen i Afghanistan

Säkerhetssituationen i Afghanistan har på kort tid förändrats. Migrationsverket har därför stoppat alla av- och utvisningar för personer från Afghanistan. Myndigheten har även pausat alla avslagsbeslut i afghanska asylärenden. Vi har samlat aktuell information om vad det här innebär för dig:

Läs mer på sidan om situationen i Afghanistan

Det här innebär förändringarna i utlän­ningslagen

Den 20 juli ändrades den svenska migrationslagstiftningen. Nya regler har införts i utlänningslagen, och många som har ansökt om uppehållstillstånd kommer att påverkas av de nya reglerna.

Läs mer om förändringarna i utlänningslagen

Bevil­jade uppe­hålls­till­stånd i september

Bakom varje siffra finns en människa

Människor kommer till Sverige av olika anledningar. Det kan vara på grund av studier och arbete, för att besöka släkt och vänner eller för att man har träffat en partner att dela livet med. Oavsett anledning så är varje migrants resa individuell.

Statistik över inkomna och avgjorda ärenden som rör migration till Sverige

Vårt uppdrag

Migrationsverkets uppdrag är bland annat att pröva ansökningar från personer som vill bosätta sig i Sverige, komma på besök, söka skydd undan förföljelse eller få svenskt medborgarskap. Migrationsverket får sitt uppdrag från riksdag och regering, som lägger fast den svenska asyl- och migrationspolitiken.

Migrationsverkets uppdrag

Jobba på Migra­tions­verket

På Migrationsverket är det en stor variation på arbetsuppgifter. Det kräver medarbetare med olika utbildningsbakgrund, till exempel inom juridik, rättsvetenskap och samhälls­veten­skap.

Lediga jobb