Skydd enligt massflyktsdirektivet

Här finns information om EUs massflyktsdirektiv för dig som har flytt från Ukraina. Du kan läsa om hur du ansöker, vad som händer efter att du har fått ett beslut och vilka rättigheter du har då. Du kan läsa om dina rättigheter när det gäller arbete, boende, hälso- och sjukvård och ekonomiskt stöd.

Den här informationen finns på ukrainska och ryska. Tryck på knappen Other languages ovan för att byta språk.

Ця інформація доступна українською та російською мовами. Натисніть кнопку Other languages вгорі, щоб змінити мову.

Данная информация представлена на украинском и русском языках. Нажмите на кнопку Other languages вверху, чтобы сменить язык.

Aktuellt


 • Samhällsintroduktion för dig som flytt från Ukraina

  Migrationsverket har tagit fram en digital samhällsintroduktion för dig som fått ett uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet.

 • Du kan behöva flytta när kommunerna ska dela på ansvaret att ordna boende

  Den 1 juli infördes en ny lag som innebär att kommunerna tar över ansvaret att ordna boende för personer med skydd enligt massflyktsdirektivet. Syftet med den nya lagen är att Sveriges kommuner ska dela på ansvaret att ordna boende, skola och omsorg för personer som har flytt från kriget i Ukraina.

 • Migra­tions­verket begär samord­nings­nummer

  Nu börjar Migrationsverket begära samordningsnummer åt personer som har fått beslut om skydd enligt massflyktsdirektivet.

 • Behöver du ekonomiskt stöd?

  Regeringen har bestämt att du som har sökt skydd enligt massflyktsdirektivet, och som inte har några egna pengar, ska kunna få ekonomiskt stöd från Migrationsverket utan att vänta på beslut om uppehållstillstånd.

 • Din adress kan påverka din rätt till ekonomiskt stöd

  Du som vill ordna ditt boende på egen hand får bo var du vill. Men ditt val av bostadsområde kan påverka din möjlighet att få ekonomiskt stöd från Migrationsverket.

 • Har du blivit vittne till krigsbrott?

  Den svenska polisen har en grupp som utreder krigsbrott som kan ha skett under Rysslands invasion av Ukraina. De vill höra från dig som har blivit utsatt, eller som har bevittnat andra civila som har utsatts, för en väpnad attack eller liknande våld i Ukraina efter den 24 februari 2022.