Boende för dig med tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet

Du kan välja att ordna ditt boende på egen hand eller få hjälp av Migrationsverket. Du som behöver hjälp med boende måste besöka oss personligen.

Den här informationen finns på ukrainska och ryska. Tryck på knappen Other languages ovan för att byta språk.

Ця інформація доступна українською та російською мовами. Натисніть кнопку Other languages вгорі, щоб змінити мову.

Данная информация представлена на украинском и русском языках. Нажмите на кнопку Other languages вверху, чтобы сменить язык.

Du som behöver hjälp med boende kan inte välja var i landet du ska bo. Du som ordnar ditt boende på egen hand, eller med hjälp av privatpersoner eller en frivilligorganisation, får bo var du vill. Var du väljer att bo kan dock påverka din rätt till ekonomiskt stöd från Migrationsverket.

Bo i eget boende

Om du väljer att ordna ditt boende på egen hand får du betala hyran själv. Kom ihåg att meddela Migrationsverket din adress om du ordnar ditt boende på egen hand, genom att skicka blanketten Adressanmälan eller adressändring (Mot93) till närmaste mottagningsenhet.

Blanketten Adressanmälan eller adressändring, nummer Mot93 Pdf, 631.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Så här fyller du i blan­ketten Adres­san­mälan eller adres­sänd­ring (Mot93)

Din rätt till ekono­miskt stöd kan påverkas av var du bor

Migrationsverket har en lista över bostadsområden med sociala och ekonomiska utmaningar. Den som väljer att bo i ett sådant område kan förlora rätten till ekonomiskt stöd från Migrationsverket.

Här kan du ta reda på om den adress som du vill flytta till ligger i ett område som kan påverka din rätt till ersättning från Migrationsverket.

Skriv in adressen

Rött kryss = Du kan förlora din rätt till ersättning om du flyttar till adressen

Grön bock = Rätten till ersättning påverkas inte av att du flyttar till adressen

Hjälp med boende

Du som inte kan ordna ditt boende på egen hand har rätt till hjälp från Migrationsverket, både medan du väntar på beslut och när du har fått ett beslut om skydd enligt massflyktsdirektivet.

Du kan berätta att du behöver hjälp med boende när du ansöker om uppehållstillstånd, eller senare. Om du först ordnar ditt boende på egen hand, men din situation förändras så att du senare behöver hjälp med boende, ska du vända dig till Migrationsverket genom att besöka din mottagningsenhet, ett av Migrationsverkets servicecenter eller ett kontor som tar emot ansökningar om skydd enligt massflyktsdirektivet.

Hitta adresser till våra kontor

Du kan inte välja var du ska bo

Om du behöver hjälp med boende får du inte välja var du ska bo, utan får en bostad där det finns platser lediga. När du har berättat för Migrationsverkets personal att du behöver hjälp med boende letar vi efter en kommun som kan erbjuda dig en bostad. Om du redan har bott i Sverige ett tag och du har börjat jobba eller dina barn har börjat i skolan, kommer vi att försöka ordna så att du kan bo kvar i den kommun som du redan bor i, men vi kan inte garantera att det blir så. Du kan behöva flytta till en annan kommun.

Det kan ta upp till en månad innan du får ett erbjudande om att flytta till en bostad som kommunen ordnar. Under tiden får du bo i ett av Migrationsverkets tillfälliga boenden. Om du tackar nej till att flytta till den bostad som kommunen erbjuder dig får du ordna ditt boende på egen hand.

Olika sorters bostäder

Både Migrationsverkets boenden och den bostad som du erbjuds av kommunen kan se ut på olika sätt. Det kan vara en lägenhet där du får laga din egen mat, ett rum där du delar kök med flera andra, eller ett större boende där maten serveras i en gemensam matsal.

Den som behöver hjälp får räkna med att dela rum med andra personer. En familj får alltid bo tillsammans. Ensamstående får dela rum med andra av samma kön, men personer med särskilda behov kan få bo för sig själva. På grund av risk för allergier och smitta är det inte tillåtet med husdjur i Migrationsverkets boenden.

Läs Jordbruksverkets information om regler för hundar, katter och andra sällskapsdjur från Ukraina (informationen finns även på engelska och ukrainska) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du får betala för boendet om du har egna pengar

Om du har egna pengar, till exempel om du arbetar eller om du har andra tillgångar, ska du betala för boendet du får av Migrationsverket eller av kommunen. Hur mycket du får betala beror bland annat på om det serveras mat på boendet eller inte.

Berätta för Migrationsverket hur din ekonomi ser ut när du ber om hjälp med boendet. Om det kommer fram att du har tjänat pengar utan att berätta det för Migrationsverket kan du behöva betala ersättning för boendet retroaktivt. Meddela oss därför direkt om din ekonomi förändras.

Anpassat boende

Du kan ha rätt till ett boende som är anpassat efter dina behov om du befinner dig i en särskilt utsatt situation. Det kan till exempel gälla dig som har en funktionsnedsättning, lider av fysisk eller psykisk ohälsa, är HBTQI-person, gravid eller äldre. Prata med Migrationsverket om dina behov så snart som möjligt, så ska vi göra vårt bästa för att hitta en boendelösning som känns trygg för dig.

Vanliga frågor och svar om boende

När du har blivit folk­bok­förd

När du har blivit folkbokförd och fått ett svenskt personnummer har du inte längre rätt till hjälp med boende och ekonomiskt stöd från Migrationsverket. Istället har du samma rätt till hjälp från det svenska socialförsäkringssystemet som andra personer som bor i Sverige. Om du behöver hjälp att hitta en bostad kan du vända dig till kommunen för råd. En del kommuner har kommunala bostadsförmedlingar där du kan söka bostad. Kommunen kan också ge dig tips om privata hyresvärdar.

Läs mer om vad det innebär att vara folkbokförd och vilket stöd du kan ha rätt till Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan senast uppdaterad: