Skydd och asyl i Sverige

Här finns information till dig som har sökt asyl i Sverige. Du kan läsa om vad som händer efter att du har lämnat in en asylansökan och när du har fått ett beslut. Här kan du också läsa om dina rättigheter som asylsökande när det gäller arbete, boende, hälso- och sjukvård och ekonomiskt stöd.

Aktuellt


 • Nu kan du få asylbeslut i posten

  Hittills har Migrationsverket meddelat (delgivit) beslut i asylärenden vid ett samtal på mottagningsenheten. Nu ändras den rutinen. Från och med 1 mars kan du som har sökt asyl i Sverige i stället få beslutet med ett brev på posten.

 • Ny bedöm­ning av försörj­nings­krav vid ansökan om perma­nent uppe­hålls­till­stånd

  Migrationsverket har ändrat sin bedömning av hur lång anställning som behövs för att få permanent uppehållstillstånd.

 • Asylsökande från Ukraina kan få tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet

  Regeringen har beslutat att fler personer ska kunna få uppehållstillstånd med tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet. Det påverkar främst asylsökande från Ukraina som kom till Sverige före 30 oktober 2021.

 • Gymnasielagen ändras 20 december

  Från och med 20 december kommer du som har uppehållstillstånd för att studera på gymnasial nivå inte att kunna få förlängt uppehållstillstånd för att slutföra dina studier. Möjligheten att få förlängt uppehållstillstånd för att söka arbete efter slutförda studier på gymnasial nivå finns kvar till 20 juli 2024.

 • Ändrade regler för anhöriginvandring

  Sveriges riksdag har beslutat om nya regler för personer som ansöker om uppehållstillstånd för att flytta till sin familj eller annan anhörig i Sverige. De nya reglerna börjar gälla den 1 december.