Filmer för dig som är asylsökande

Aktuellt


 • Lista över säkra ursprungsländer

  I Sverige tillämpas EU:s regler om så kallade säkra ursprungsländer. Därför har Migrationsverket tagit fram en lista över de länder som anses vara säkra ursprungsländer för asylsökande.

 • Akti­vi­teter medan du väntar på beslut

  Du som är asylsökande kan vara med i olika aktiviteter för att börja lära dig det svenska språket, få kunskap om det svenska samhället och arbetsmarknaden eller för att förbättra din hälsa.

 • Distansundervisning på gymnasieskolor

  För att minska spridningen av coronaviruset ska Sveriges gymnasieskolor återigen övergå till distansundervisning. Migrationsverkets krav på personer som har uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå är desamma, även om studierna kommer att se annorlunda ut ett tag.

 • Risk för inkallelse i syriska armén kan ge flyktingstatus

  Migrationsverket bedömer nu att personer som riskerar att kallas in till statlig militärtjänstgöring om de återvänder till Syrien kan ha rätt till flyktingstatus i Sverige.

 • Nya områden listas för asylsökande som väljer att bo i eget boende

  Nu har Migrationsverket sammanställt en ny lista över de anmälda områdena som anses ha sociala utmaningar. Om du som asylsökande väljer att bosätta dig i något av dessa områden kommer du som regel att förlora din rätt till dagersättning och särskilt bidrag.

 • Information till barn

  Barn har rätt att få information om vad som händer när de söker asyl. Även unga barn har rätt att få information som de kan förstå. Därför har Migrationsverket tagit fram en app som på ett enkelt sätt förklarar asylprocessen för barn.

 • Spridning av felaktiga uppgifter om Dublinförordningen

  Migrationsverket har förstått att det sprids felaktiga uppgifter om Dublinförordningen, om att man kan få sin ansökan om asyl prövad i flera EU-länder. Dessa uppgifter stämmer inte.