Skydd och asyl i Sverige

Här finns information till dig som har sökt asyl i Sverige. Du kan läsa om vad som händer efter att du har lämnat in en asylansökan och när du har fått ett beslut. Här kan du också läsa om dina rättigheter som asylsökande när det gäller arbete, boende, hälso- och sjukvård och ekonomiskt stöd.

Filmer för dig som är asylsökande

Aktuellt


 • Verkställighetsstopp för avvisning och utvisning av tigreaner till Etiopien

  Den senaste tiden har Migrationsverket fått rapporter om att situationen för tigreaner i Etiopien har blivit allt svårare. Migrationsverket har därför beslutat om tillfälligt verkställighetsstopp av avvisningar och utvisningar av tigreaner till Etiopien.

 • Undantag från passkrav

  Efter lagändringen 20 juli förtydligar Migrationsverket nu vem som måste ha ett pass för att få uppehållstillstånd. Samtidigt gör Migrationsverket en ny bedömning av afghanska medborgares möjlighet att skaffa pass.

 • Permanent uppehållstillstånd för barn

  Sedan 20 juli gäller nya krav för den som vill ansöka om permanent uppehållstillstånd. Migrationsverket får just nu många frågor om hur dessa nya krav påverkar barns möjlighet att få permanent uppehållstillstånd.

 • Nya särskilda krav för permanent uppehållstillstånd

  Sedan 20 juli måste du som ansöker om permanent uppehållstillstånd uppfylla nya krav. Du måste bland annat kunna försörja dig och förväntas leva ett skötsamt liv. De nya särskilda kraven är gemensamma för alla, oavsett vilken typ av tillstånd du har sedan tidigare.

 • Förändringar i utlänningslagen för de flesta som ansöker om uppehålls- eller arbetstillstånd

  Från och med idag, 20 juli, börjar förändringarna i utlänningslagen att gälla. Det innebär att du som ansöker om uppehålls- eller arbetstillstånd i Sverige kan komma att påverkas av lagändringarna.

 • Förändrade regler för familjeåterförening

  Den 20 juli börjar förändringar i utlänningslagen att gälla. Bland annat kommer fler få rätt till familjeåterförening och färre omfattas av försörjningskravet.

 • Gymnasielagen – vad är nytt?

  Den 20 juli upphör den tillfälliga lagen att gälla. Reglerna om uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå flyttas då från den tillfälliga lagen till en egen lag som heter gymnasielagen.