Nu kan du få asylbeslut i posten

Hittills har Migrationsverket meddelat (delgivit) beslut i asylärenden vid ett samtal på mottagningsenheten. Nu ändras den rutinen. Från och med 1 mars kan du som har sökt asyl i Sverige i stället få beslutet med ett brev på posten.

Från den 1 mars kan Migrationsverket meddela dig om beslut i ditt asylärende på olika sätt. Vi kan berätta om beslutet på ett möte med en handläggare, eller meddela dig per post. Att meddela dig beslutet kallas delgivning, och att meddela beslutet per post kallas förenklad delgivning.

När Migrationsverket meddelar dig via förenklad delgivning skickar vi beslutet med post hem till den adress som du har gett oss. Nästa arbetsdag skickar vi ett nytt brev med ett kontrollmeddelande med information om att vi har skickat beslutet till dig. I kontrollmeddelandet står det vilket datum som beslutet skickades. Migrationsverket anser att du har blivit meddelad (delgiven) beslutet två veckor efter det datumet.

Migrationsverket använder redan förenklad delgivning för att till exempel meddela beslut om ekonomiskt stöd och förlängt uppehållstillstånd.

Information om beslutet

Även om Migrationsverket väljer att meddela dig om beslutet genom att skicka det till dig (förenklad delgivning) kommer du alltid att kallas till ett möte på din mottagningsenhet. På mötet får du information om beslutet med hjälp av tolk. Om du kommer till mottagningsenheten innan det har gått två veckor, från det att beslutet skickades till dig, räknar Migrationsverket dagen för mötet som den dagen då du blir delgiven beslutet.

Beslutet börjar gälla

Datumet för delgivning är viktigt. Om du inte håller med om beslutet har du tre veckor på dig att överklaga, räknat från dagen då du blir delgiven. När det har gått tre veckor från delgivning börjar beslutet gälla (får laga kraft) och du kan inte längre överklaga.

Det innebär att när Migrationsverket använder sig av förenklad delgivning börjar beslutet att gälla fem veckor efter att det har skickats.

Om beslutet är ett avslag får du ofta två eller fyra veckor på dig att lämna Sverige frivilligt, räknat från dagen som beslutet börjar gälla. Om du inte lämnar Sverige inom den tiden förlorar du din rätt till boende och ekonomiskt stöd.

Fler beslut kan genomföras

Anledningen till förändringen av hur Migrationsverket meddelar beslut är att vi ibland fattat beslut som inte kan börja gälla, därför att den asylsökande inte kommer när hen blir kallad till samtal om beslutet. Med förenklad delgivning börjar beslutet gälla även om du inte kommer när du blir kallad till Migrationsverket.

Meddela din adress

Det är viktigt att du har rätt adress registrerad hos Migrationsverket och att alla vuxna familjemedlemmars namn står på dörren eller brevlådan. Kontrollera din post regelbundet och berätta om du flyttar till en ny adress.