Besöka Sverige

Om du vill besöka Sverige och är medborgare i ett land utanför EU kan du behöva ansöka om tillstånd för besöket. Vilket tillstånd du ska söka beror på hur länge du vill besöka Sverige. Om du vill besöka Sverige i högst 90 dagar kan du behöva ansöka om visum. Om du vill besöka Sverige längre tid än 90 dagar ska du ansöka om ett uppehållstillstånd för besök.

Besöker du just nu Sverige men kan inte resa hem på grund av coro­na­vi­ruset?

Migrationsverket rekommenderar dig som exempelvis har drabbats av inställt flyg att i första hand ansöka om ett uppehållstillstånd för besök.

Läs mer om att förlänga besök

Information från Migrationsverket med anled­ning av covid-19

På krisinformation.se hittar du mer information på fler språklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Informationsblad på flera språk om det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Aktuellt