Insamling och registrering av personuppgifter för visumansökan

Aktuellt

  • 2019-07-03

    Ansökan om uppehållstillstånd när det redan finns en öppen ansökan om uppehållstillstånd

    I ett nytt rättsligt ställningstagande (SR 13/2019) har Migrationsverket klargjort att om det kommer in en ny ansökan om uppehållstillstånd från en person som redan har en öppen ansökan om uppehållstillstånd ska samtliga ansökningar prövas samtidigt. Detta får framförallt konsekvenser för dig som har ansökt om uppehålls- och arbetstillstånd för att till exempel flytta till någon i Sverige, och som ansöker om uppehållstillstånd för besök under väntetiden.