Lämna Sverige

Här finns information till dig som ska lämna Sverige för att du har fått avslag på din ansökan om uppehållstillstånd. Här finns också information till dig som har uppehållstillstånd i Sverige och vill flytta tillbaka till ditt hemland och för dig som vill resa från Sverige tillfälligt.