Resa från Sverige med permanent eller tidsbegränsat uppehållstillstånd

Om du har ett permanent uppehållstillstånd innebär det att du har rätt att bo och arbeta i Sverige under obegränsad tid. Om du har ett tidsbegränsat uppehållstillstånd innebär det att du får stanna i Sverige en begränsad tid. Här hittar du information om vad som gäller när du vill resa från Sverige.

Som bevis för ditt uppehållstillstånd får du ett uppehållstillståndskort. För dig som har ett permanent uppehållstillstånd gäller uppehållstillståndskortet som längst i fem år. Därefter behöver du ett nytt kort. För dig med tidsbegränsat uppehållstillstånd gäller uppehållskortet lika länge som tillståndet. Uppehållskortet är inte en identitetshandling eller en resehandling.

Läs mer om uppehållstillståndskort

Resa från Sverige med perma­nent uppe­hålls­till­stånd

Du kan resa in och ut ur landet när du har permanent uppehållstillstånd, men när du åker från Sverige måste du ha ett giltigt pass och ditt uppehållstillståndskort för att kunna återvända.

Om du har permanent uppehållstillstånd kan du vara borta från Sverige i upp till ett år och behålla ditt uppehållstillstånd.

Om du är borta längre än ett år eller om du planerar att bosätta dig i ett annat land kan Migrationsverket återkalla ditt uppehållstillstånd. Om du däremot gör en anmälan om att få behålla ditt permanenta uppehållstillstånd kan du vara borta från Sverige i upp till två år. Din anmälan ska ha kommit in till Migrationsverket senast en vecka innan du flyttar till ett annat land. Om du inte bosätter dig i Sverige på nytt efter två år kan ditt uppehållstillstånd komma att återkallas.

Anmäl om att få behålla ditt perma­nenta uppe­hålls­till­stånd

För att anmäla om att få behålla ditt permanenta uppehållstillstånd fyller du i blanketten Anmälan om att få behålla permanent uppehållstillstånd, 186011. Skriv ut och skriv under anmälan och skicka den med post. Adressen är

Migrationsverket
601 70 Norrköping

Din anmälan ska ha kommit in till Migrationsverket senast en vecka innan du flyttar till ett annat land. Om din resa blir inställd ska du meddela Migrationsverket om detta senast den dagen du först hade tänkt resa.

Anmälan om att få behålla permanent uppehållstillstånd, blankett 186011 (på svenska) Pdf, 656.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Notification of desire to retain permanent residence permit, form 187011 (på engelska) Pdf, 636.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Om du ska bo utanför Sverige i ett år eller mer ska du också anmäla det till Skatteverket.

Läs mer om att flytta utomlands på Skatteverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om ditt perma­nenta uppe­hålls­till­stånd har slutat gälla

Om du inte befinner dig i Sverige och ditt uppehållstillstånd inte längre är giltigt ska du ansöka om ett nytt om du vill resa tillbaka till Sverige. Du ansöker på en svensk ambassad eller generalkonsulat i det land där du bor och tillståndet ska vara klart innan du reser till Sverige.

Om du tidigare har haft permanent uppehållstillstånd och ansöker om uppehållstillstånd på nytt för att du tidigare har bott i Sverige tittar Migrationsverket på vilken anknytning du har till Sverige. Migrationsverket tittar också på hur länge du har bott i Sverige och hur länge du har bott i något annat land. Kontakta den svenska ambassaden eller generalkonsulatet för mer information om hur du ansöker och vad som gäller om du tidigare har haft permanent uppehållstillstånd.

Resa från Sverige med tids­be­gränsat uppe­hålls­till­stånd

Om du har ett tidsbegränsat uppehållstillstånd kan du resa in och ut ur landet under tiden som ditt tillstånd är giltigt, men om du åker från Sverige måste du ha ett giltigt pass och ditt uppehållstillståndskort för att kunna återvända.

Om ditt tids­be­grän­sade uppe­hålls­till­stånd har slutat gälla

Om du har rest utanför Sverige och ditt uppehållstillstånd inte längre är giltigt ska du ansöka om ett nytt om du vill resa tillbaka till Sverige. Du ansöker i det land där du bor och tillståndet ska vara klart innan du reser till Sverige.

Uppehållstillstånd för att bo med någon i Sverige

Uppehållstillstånd för studier

Uppehållstillstånd för arbete

Sidan senast uppdaterad: