Aktuellt

 • 2018-01-18

  Förflyttning inom företaget eller koncernen

  Den 1 mars 2018 kommer nya regler om förflyttning inom företaget eller koncernen, det så kallade ICT-direktivet (Intra-Corporate Transfer), att börja gälla. Reglerna blir en del av utlänningslagen. En person som är medborgare i ett land utanför EU och Schweiz, är anställd på ett företag utanför EU, och ska arbeta hos företaget i Sverige, kan få ett ICT-tillstånd. Tillståndet gäller koncernförflyttningar för personer som ska arbeta som chef eller specialist eller som ska praktisera hos företaget i Sverige.

 • 2018-01-01

  Sverige har tecknat avtal med Hongkong angående feriearbete

  Sverige har sedan tidigare avtal med Kanada, Argentina, Australien, Nya Zeeland, Chile och Sydkorea gällande feriearbete, även så kallad working holiday. Ett avtal gällande feriearbete har nu även tecknats med Hongkong. Avtalet gäller från och med den 1 januari 2018.

 • 2017-12-27

  Två nya domar från Migrationsöverdomstolen

  Migrationsöverdomstolen har avgjort två mål under december månad som handlar om anställningsvillkoren vid en ansökan om förlängning av arbetstillstånd. Domarna kommer ha betydelse för Migrationsverkets handläggning.

 • 2017-11-30

  Ny lagändring gällande återkallelse av arbetstillstånd

  Riksdagen har beslutat att det ska vara möjligt att avstå från att återkalla ett uppehålls- och arbetstillstånd om arbetsgivaren har rättat till brister i anställningsvillkoren som annars skulle leda till återkallelse.

 • 2017-11-01

  Sverige har tecknat avtal med Argentina angående feriearbete

  Sverige har sedan tidigare avtal med Kanada, Australien, Nya Zeeland, Chile och Sydkorea gällande feriearbete, även så kallad working holiday. Ett avtal gällande feriearbete har nu även tecknats med Argentina. Avtalet gäller från och med den 1 november 2017.

 • 2017-10-26

  Ny lag om företagsintern förflyttning

  Den 1 mars 2018 börjar en ny lag om företagsintern förflyttning att gälla i Sverige, det så kallade ICT-direktivet (Intra-Corporate Transfer). Direktivet gäller för personer från ett land utanför EES och Schweiz och som ska tjänstgöra som chef, specialist eller praktikant hos värdföretaget i Sverige.

 • 2017-03-16

  Lämna inte ut dina inloggningsuppgifter på Facebook

  Personer som felaktigt har utgett sig för att komma från Migrationsverket har i flera fall kontaktat sökande via Facebook. Bedragarna har skapat egna konton där de utger sig för att arbeta på Migrationsverket. Syftet har varit att komma åt de sökandes inloggningsuppgifter till den elektroniska identitetshandlingen BankID.

 • 2017-03-10

  Du som har fått tidsbegränsat uppehållstillstånd på grund av skydd kan få permanent uppehållstillstånd om du kan försörja dig 

  Du som har sökt asyl och fått ett tidsbegränsat uppehållstillstånd som gäller i 12 eller 13 månader kan få förlängt uppehållstillstånd i upp till två år om du fortfarande behöver skydd. Om du kan försörja dig själv genom arbete eller eget företag kan du i vissa fall få permanent uppehållstillstånd.