Aktuellt

 • 2018-10-18

  Migrationsverket förtydligar vad övriga anställningsvillkor innebär

  Migrationsverket har publicerat ett nytt rättsligt ställningstagande som förtydligar vad övriga anställningsvillkor innebär. Övriga anställningsvillkor omfattar samtliga förmåner och skyldigheter som gäller vid en anställning, utöver lön och försäkringsskydd.
 • 2018-08-28

  Ny webbplats samlar information om arbete och företagande i Sverige

  Vilka regler gäller om du vill komma till Sverige för att jobba eller starta företag? Hur fungerar arbetstillstånd, lönesättning och anställning på den svenska arbetsmarknaden? Det är några av frågorna som den nya webbplatsen workinginsweden.se ger svar på.
 • 2018-06-18

  Sverige har tecknat avtal med Uruguay angående feriearbete

  Sverige har sedan tidigare avtal med Kanada, Argentina, Australien, Nya Zeeland, Chile, Sydkorea och Hongkong gällande feriearbete, även så kallad working holiday. Ett avtal gällande feriearbete har nu även tecknats med Uruguay. Avtalet gäller från och med den 18 juni 2018.
 • 2018-06-01

  Nya regler för säsongsarbete

  Den 1 juni 2018 börjar den nya lagen om säsongsarbete att gälla i Sverige, det så kallade säsongsanställningsdirektivet. Direktivet gäller för personer från ett land utanför EES och Schweiz som har fått ett erbjudande om tidsbegränsat säsongsarbete i Sverige hos en arbetsgivare som är etablerad här.
 • 2018-05-22

  Ny dom från Migrationsöverdomstolen om lön i förlängningsärenden

  Migrationsöverdomstolen har nyligen avgjort ett mål som handlar om lön vid en ansökan om förlängning av arbetstillstånd.