Förlänga arbets­till­stånd

Om du har ett arbetstillstånd och vill fortsätta arbeta efter att ditt tillstånd har gått ut ska du ansöka om att förlänga ditt arbetstillstånd. Om du har haft tillstånd som arbetstagare i sex månader eller mer och ansöker innan ditt nuvarande tillstånd går ut har du rätt att fortsätta arbeta i väntan på beslut.

Infor­ma­tion till dig som har haft till­stånd för arbete i Sverige och vill ansöka om förlängt till­stånd för arbete

När du ansöker om förlängt arbetstillstånd kontrollerar Migrationsverket att villkoren för arbetstillstånd har varit uppfyllda under alla dina tidigare tillståndsperioder. För att ansökan ska bli komplett behöver du därför skicka in inkomstuppgifter från Skatteverket för hela den tid du har arbetat i Sverige.

Om du har haft arbetstillstånd eller uppehållstillstånd av andra skäl som också gett dig rätt att arbeta måste du ha haft tillstånd i sex månader eller mer för att få fortsätta arbeta i väntan på beslut. Det gäller den som har haft uppehållstillstånd för till exempel studier eller som anhörig till någon i Sverige. Om du byter arbetsgivare eller yrke, och lämnar in en ny ansökan om arbetstillstånd innan ditt tidigare tillstånd går ut, kan du börja arbeta innan du har fått ditt beslut oavsett hur lång tid du har haft arbetstillstånd i Sverige.

Förlänga tillståndet för arbete

För att du ska kunna förlänga ditt arbetstillstånd måste din lön och övriga anställningsvillkor ha varit minst i nivå med kollektivavtal eller praxis inom yrket eller branschen. Du ska även ha arbetat i sådan omfattning att din lön har kommit upp i minst 13 000 kronor i månaden före skatt. Villkoren ska ha varit uppfyllda under hela den tid som du har haft arbetstillstånd i Sverige.

Du måste också ha omfattats av sjukförsäkring, livförsäkring, trygghetsförsäkring vid arbetsskada och tjänstepensionsförsäkring under hela den tid du har haft arbetstillstånd i Sverige.

När du ansöker om förlängt arbetstillstånd kommer du att behöva visa att villkoren för arbetstillståndet har varit uppfyllda under hela tiden du har haft arbetstillstånd i Sverige. Du ska även visa att du erbjuds ett arbete där villkoren för arbetstillstånd är uppfyllda.

Du kan ansöka om att förlänga ditt tillstånd på webben. Ansök tidigast fyra månader innan ditt nuvarande tillstånd slutar gälla. Du bör lämna in din ansökan medan ditt nuvarande tillstånd fortfarande gäller.

Läs mer om vad du ska tänka på vid en förlängning av ditt arbetstillstånd

Inkomstupp­gifter från Skat­te­verket

För att visa att du har uppfyllt villkoren för arbetstillstånd ska du skicka in en sammanställning av dina inkomstuppgifter från Skatteverket för alla år som du har arbetat i Sverige, som visar både din sammanlagda inkomst och vem som har betalat din lön eller andra inkomstkällor.

För att få fram en sammanställning över samtliga inkomstuppgifter ska du besöka Skatteverkets webbplats och logga in med din e-legitimation. Gå därefter in på Skatter och deklarationer och välj Inkomstuppgifter. Skriv ut sammanställningen för respektive år som du arbetat i Sverige.

Logga in på Skatteverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om du inte har e-legitimation måste du kontakta Skatteverket och be om att få en sammanställning av inkomstuppgifter som visar både inkomst från samtliga arbetsgivare och inkomst från Försäkringskassan. Skatteverket skickar då en sammanställning av dina inkomstuppgifter till den adress som du är folkbokförd på. Inkomstuppgifter från 2018 och tidigare måste Skatteverket ta fram.  

Du kan även besöka Skatteverket på något av deras servicekontor. Där kan du legitimera dig och få sammanställningen av dina inkomstuppgifter direkt på plats.

Hitta kontaktuppgifter och adresser till Skatteverket på deras webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Exempel på sammanställning av inkomstuppgifterPDF

Byte av arbets­gi­vare eller yrke

Under de första 24 månaderna gäller arbetstillståndet bara hos den arbetsgivare och för det yrke som står i ditt beslut. Om företaget du arbetar på byter organisationsnummer, du får en ny arbetsgivare eller nya arbetsuppgifter, eller om arbetsvillkoren förändras gäller inte längre ditt arbetstillstånd. Då ska du lämna in en ny ansökan om arbetstillstånd. Det framgår av ditt tidigare beslut vilket arbete ditt arbetstillstånd gäller för.

När du har haft arbetstillstånd i 24 månader och har fått en förlängning på ditt arbetstillstånd kan du byta arbetsgivare utan att lämna in en ny ansökan så länge du arbetar inom samma yrke. Om ditt nya arbete innebär att du byter yrke ska du lämna in en ny ansökan. Det framgår av ditt tidigare beslut hur ditt arbetstillstånd är begränsat och till vilket yrke.

När du har lämnat in din ansökan kan du börja arbeta innan du har fått beslut under förutsättning att du har ansökt innan ditt tidigare tillstånd gått ut. Din nya arbetsgivare måste ha annonserat ut tjänsten i Sverige och inom EU/EES och Schweiz innan du påbörjar din anställning.

När du ansöker om förlängt arbetstillstånd kommer du att behöva visa att villkoren för arbetstillståndet har varit uppfyllda under hela tiden du har haft arbetstillstånd i Sverige. Du ska även visa att du erbjuds ett arbete där villkoren för arbetstillstånd är uppfyllda.

Läs mer om hur din arbetsgivare ska ha annonserat ut din tjänst

Perma­nent uppe­hålls­till­stånd

När du ansöker om förlängning av ditt arbetstillstånd kan du samtidigt ansöka om permanent uppehållstillstånd. För att få permanent uppehållstillstånd måste du uppfylla kraven för förlängt arbetstillstånd och dessutom ska du

 • ha haft arbetstillstånd som arbetstagare och arbetat i Sverige i fyra år under de senaste sju åren
 • kunna försörja dig själv
 • leva ett skötsamt liv.

Läs om de särskilda kraven för att få permanent uppehållstillstånd

Så ansöker du om att förlänga ditt arbetstillstånd

1

Arbetsgivaren påbörjar ansökan

Din arbetsgivare eller uppdragsgivare i Sverige påbörjar ansökan om arbetstillstånd genom att skapa ett anställningserbjudande. Din arbetsgivare behöver uppgifter om ditt namn, födelsedatum, medborgarskap, din utbildning och mejladress.

Det är viktigt du har tillgång till den mejladress du ger till din arbetsgivare fram tills att du har fått beslut på din ansökan. Migrationsverket kommer att använda mejladressen för att kommunicera med dig under tiden du ansöker om arbetstillstånd.

Information till arbetsgivare

2

Du får ett mejl

När arbetsgivaren har skapat anställningserbjudandet får du ett mejl med information om hur du ska göra för att ansöka om arbetstillstånd.

I ansökan fyller du i uppgifter om dig själv. Om du har familj i Sverige som också behöver uppehållstillstånd ansöker du om tillstånd för dem samtidigt. Du ska också kontrollera att uppgifterna om dina anställningsvillkor i anställningserbjudandet stämmer med det som du och din arbetsgivare har kommit överens om.

Läs mer om tillstånd för familjen

3

Bifoga dokument

De här dokumenten ska du skanna eller fotografera och skicka med din ansökan:

 • Kopior av de sidor i ditt pass som visar personuppgifter, foto, namnteckning, passnummer, utfärdandeland, giltighetstid, den maskinläsbara koden på identitetssidan och om du har tillstånd att bo i andra länder än ditt hemland
 • sammanställning av dina inkomstuppgifter från Skatteverket för alla år som du har arbetat i Sverige, som visar både din sammanlagda inkomst och vem som har betalat din lön eller andra inkomstkällor
 • lönespecifikationer för innevarande år
 • intyg om anställning från samtliga arbetsgivare du har haft i Sverige
 • intyg som visar eventuell frånvaro från ditt arbete, till exempel utbetalningsbesked från Försäkringskassan
 • information om vilket försäkringsbolag din arbetsgivare har tecknat försäkringar hos, ditt försäkringsnummer och under vilken period försäkringarna gäller
 • fullmakt om du är ombud för den sökande.

Du ska skicka in dokument som gäller för alla anställningar du har haft om du har bytt arbetsgivare eller yrke under tillståndstiden. Tänk på att förbereda alla dokument innan du påbörjar din del av ansökan.

Om ditt pass är på väg att gå ut bör du förlänga det eftersom du inte kan få tillstånd för längre tid än ditt pass är giltigt.

Arbete som personlig assi­stent

Om du söker arbetstillstånd som personlig assistent ska du lämna in en kopia av Försäkringskassans beslut om assistansersättning. Beslutet visar att det finns en person som du ska arbeta hos och att denna person har rätt till assistansersättning.

Samman­ställ­ning av inkomstupp­gifter

För att få fram en sammanställning över samtliga inkomstuppgifter ska du besöka Skatteverkets webbplats och logga in med din e-legitimation. Gå därefter in på Skatter och deklarationer och välj Inkomstuppgifter. Skriv ut sammanställningen för respektive år som du arbetat i Sverige.

Logga in på Skatteverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om du inte har e-legitimation måste du kontakta Skatteverket och be om att få en sammanställning av inkomstuppgifter som visar både inkomst från samtliga arbetsgivare och inkomst från Försäkringskassan. Skatteverket skickar då en sammanställning av dina inkomstuppgifter till den adress som du är folkbokförd på. Inkomstuppgifter från 2018 och tidigare måste Skatteverket ta fram.

Du kan även besöka Skatteverket på något av deras servicekontor. Där kan du legitimera dig och få sammanställningen av dina inkomstuppgifter direkt på plats.

Hitta kontaktuppgifter och adresser till Skatteverket på deras webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Exempel på sammanställning av inkomstuppgifterPDF

Vad är en full­makt?

En fullmakt kan vara ett undertecknat brev där den som ansöker om tillstånd ger någon annan person möjlighet att företräda honom eller henne. En fullmakt kan till exempel ge någon rätt att ansöka, ta del av skälen för ett beslut eller överklaga ett beslut för någon annan. Fullmakten ska skrivas av den som ger sin fullmakt till någon annan och ska kunna visas upp i original om Migrationsverket begär det.

För att ge fullmakt till en annan person ska du lämna in ett brev till Migrationsverket där det står

 • att det är en fullmakt
 • namn, födelsedatum och adress för den person som ger någon annan fullmakt
 • vad personen som får fullmakt har rätt att göra
 • namn, personnummer och adress för den som får fullmakt
 • namnteckning av den person som ger någon annan fullmakt
 • datum och ort för när fullmakten skrevs under.

Fullmakt, blankett 106011PDF


Om din familj ansöker samti­digt ska du också bifoga

 • kopior av de sidor i dina familjemedlemmars pass som visar personuppgifter, foto, namnteckning, passnummer, utfärdandeland, giltighetstid, den maskinläsbara koden på identitetssidan och om de har tillstånd att bo i andra länder än deras hemland.

Om din familj inte ansökte om tillstånd när du ansökte om arbetstillstånd förra gången och de nu ska flytta till dig i Sverige ska du också skicka med

 • kopior av de sidor i deras pass som visar personuppgifter, foto, namnteckning, passnummer, utfärdandeland, giltighetstid, den maskinläsbara koden på identitetssidan och om de har tillstånd att bo i andra länder än deras hemland
 • kopia av vigselbevis, äktenskapsbevis eller motsvarande (gäller gifta par och registrerade partner)
 • dokument som visar att ni har bott tillsammans i hemlandet (gäller sambor)
 • födelsebevis för barn
 • medgivande från den andre vårdnadshavaren, om den inte följer med till Sverige, där det framgår att barnet får flytta till Sverige
 • dokument som visar att barn över 21 år är beroende av föräldern för sin försörjning
 • adoptionshandlingar om barnet är adopterat
 • fullmakt om du är ombud för alla medsökande familjemedlemmar som är över 18 år.

Dokumenten bör vara översatta till svenska eller engelska av auktoriserad översättare. Du ska alltid skicka in både en kopia av dokumentet i original och en kopia av översättning av dokumentet.

Om du får ett permanent uppehållstillstånd gäller andra krav för din medsökande familj. I de flesta fall krävs då att du uppfyller ett försörjningskrav.

Om du ansöker om permanent uppehållstillstånd och din familj ansöker om uppehållstillstånd samtidigt som dig ska du också bifoga

 • dokument som visar att din inkomst räcker för att försörja dig själv och din familj och att du har en bostad av tillräcklig storlek och standard för er att bo i.

Läs mer om försörjningskravet

Först när kraven för förlängt uppehållstillstånd är uppfyllda prövas familjens ansökan om permanent uppehållstillstånd.

Om din familj ansöker om permanent uppehållstillstånd ska du dessutom bifoga dokument som visar att dina vuxna familjemedlemmar kan försörja sig själva:

 • Om familjemedlemmen arbetar: dokument som visar att han eller hon är anställd eller egen företagare, och hur stor inkomst han eller hon har.
 • Om familjemedlemmen har rätt till pension: beslut från Pensionsmyndigheten om att han eller hon har rätt till inkomstgrundad ålderspension, garantipension eller äldreförsörjningsstöd.
 • Om familjemedlemmen inte kan försörja sig men har särskilda skäl, till exempel varaktigt nedsatt arbetsförmåga: dokument som visar det, till exempel utredning från Arbetsförmedlingen, beslut om rätt till sjukpenning eller aktivitetsersättning från Försäkringskassan, eller läkarintyg.

Medgi­vande

Ett medgivande är ett undertecknat brev från den förälder som är vårdnadshavare men inte följer med till Sverige, där hon eller han godkänner att ert barn beviljas uppehållstillstånd för bosättning i Sverige. Medgivandet bör innehålla

 • namn, födelsedatum och adress för den förälder som ger sitt medgivande
 • namn och födelsedatum på barnet som medgivandet gäller
 • att föräldern godkänner att barnet beviljas uppehållstillstånd för bosättning i Sverige
 • namnteckning av föräldern som ger medgivandet och namnförtydligande.

Läs mer om tillstånd för din familj och hur de ska besöka den svenska ambassaden eller generalkonsulatet för att få uppehållstillståndskort. Gäller familjemedlemmar som befinner sig utanför Sverige.

4

Betala och skicka in ansökan

I de allra flesta fall betalar du en avgift. Du betalar med ett Visa- eller Mastercardkort. Kortet måste vara aktiverat för internetbetalning. Kontakta din bank om du vill få mer information.

När eventuell avgift är betald skickar du in ansökan. Du och din arbetsgivare får ett mejl med en bekräftelse på att din ansökan är inskickad. Migrationsverket kommer kontakta er om det behövs mer information.

Avgifter för arbetstillstånd

5

Migrationsverket handlägger

Om du har lämnat in en ansökan om förlängning har du rätt att vara kvar i Sverige tills Migrationsverket har fattat sitt beslut. Du har också rätt att fortsätta arbeta hos din arbetsgivare om ansökan är gjord innan det nuvarande tillståndet går ut.

Tänk på att du bara har rätt att fortsätta arbeta under väntetiden om din ansökan har kommit in till Migrationsverket innan ditt tidigare tillstånd har gått ut.

För att Migrationsverket ska kunna fatta beslut i ditt ärende krävs det att alla uppgifter är ifyllda och att alla nödvändiga dokument finns med. Det innebär att handläggningstiden blir kortare om allt som krävs finns med från början än om ansökan kompletteras i efterhand.

Observera att Migrationsverket i vissa fall kan behöva utreda ansökan ytterligare även om alla uppgifter är ifyllda och alla dokument har skickats med.

Handläggningstider för arbetstillstånd

Resa utom­lands under hand­lägg­nings­tiden

Om du reser utomlands i samband med att ditt tillstånd går ut kan det bli svårt för dig att komma in i Sverige innan du har fått ditt nya tillstånd beviljat. Du kan då behöva vänta på ditt nya beslut utanför Sverige. Om du av brådskande skäl måste resa tillbaka till Sverige innan dess finns det möjlighet att ansöka om ett visum för inresa. Med ett sådant visum får du resa tillbaka till Sverige och där invänta ditt beslut om förlängning. Du ansöker om visum på en svensk ambassad eller generalkonsulat i det land där du befinner dig. Om du är viseringsfri kan du resa till Sverige utan att ansöka om ett visum.

Länder vars medborgare måste ha visum för att resa till Sverigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

6

Underlag för uppehållstillståndskort

Om du får tillstånd för mer än tre månader får du ett uppehållstillståndskort. Kortet är ett bevis på att du har tillstånd att vara i Sverige och innehåller bland annat foto på dig och dina fingeravtryck. Du ska därför boka en tid på Migrationsverket för att bli fotograferad och lämna dina fingeravtryck så snart som möjligt. Det behöver du göra även om du tidigare har haft ett uppehållstillståndskort eftersom ditt foto och dina fingeravtryck inte kan sparas.

Läs mer om uppehållstillståndskort

Boka tid på Migrationsverket för att bli fotograferad och lämna dina fingeravtryck

7

Du får beslutet

Du får ett mejl om att beslutet är fattat. Själva beslutet skickas sedan hem till din adress i Sverige. Din arbetsgivare eller uppdragsgivare får samtidigt ett meddelande om beslutet per post.  

Du kan få tillstånd för den tid anställningen gäller men aldrig längre än ditt pass är giltigt. Ett arbetstillstånd kan beviljas för högst två år i taget. Om Migrationsverket har svårt att bedöma hur länge anställningen ska vara, kan du få ett kortare tillstånd. När uppehållstillståndskortet är klart skickas det hem till dig inom cirka en vecka.

Om du får ett permanent uppehållstillstånd gäller det så länge du är bosatt i Sverige.

En familjemedlem som inte själv uppfyller kraven för permanent uppehållstillstånd kan ändå få fortsatt uppehållstillstånd som anhörig, och kan ansöka om permanent uppehållstillstånd nästa gång det är dags att ansöka om förlängt tillstånd.

Över­klaga beslut om arbets­till­stånd

Om Migrationsverket avslår din ansökan om förlängt arbetstillstånd kan du överklaga beslutet inom tre veckor från den dag då du fick ta del av beslutet. Information om hur du gör finns i ditt beslut.

Om Migrationsverket avslår din ansökan om permanent uppehållstillstånd på grund av att du inte uppfyller försörjningskravet eller skötsamhetskravet kan du överklaga inom tre veckor från den dag då du fick ta del av beslutet.

Om du avslutar ditt arbete eller om du får erbjudande om arbete hos en annan arbetsgivare

Om du inte ansöker på webben

Om du inte kan ansöka på webben fyller du i blanketten Ansökan om tillstånd att arbeta i Sverige – för dig som är i Sverige, 150011. Om din familj i Sverige också behöver uppehållstillstånd ska varje familjemedlem skicka in en egen ansökan. På ansökningsblanketten framgår vilka dokument som du ska bifoga.

Ansökan om tillstånd att arbeta i Sverige – för dig som är i Sverige, blankett 150011PDF

Ansökan om tillstånd för familjemedlemmar till arbetstagare, forskare, idrottsutövare och egna företagare, blankett 132011PDF

Skicka ansökan till:

Migrationsverket
Box 3100
903 03 Umeå

I de flesta fall betalar du en avgift.

Avgifter för arbetstillstånd

Sidan senast uppdaterad: 2021-09-22