Medborgare i ett land utanför EU

Om du är medborgare i ett land utanför EU och vill arbeta i Sverige behöver du i de flesta fall ha ett arbetstillstånd.

Här kan du läsa om kraven för arbetstillstånd och hur du gör för att ansöka.

Du behöver inte ansöka om arbetstillstånd om du:

  • har permanent uppehållstillstånd
  • är student med ett uppehållstillstånd för studier på högskolenivå
  • är gästforskare som beviljats särskilt uppehållstillstånd för forskning
  • är asylsökande och är undantagen från kravet på arbetstillstånd (har AT-UND)
  • är EU-medborgare.

För vissa yrkesgrupper och vissa medborgare finns särskilda regler när det gäller arbete i Sverige.

Vissa yrkesgrupper kan under en begränsad tid komma till Sverige och arbeta utan arbetstillstånd.

Sidan senast uppdaterad: 2014-04-30

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?