Arbets­till­stånd för dig som är anställd och medbor­gare i ett land utanför EU

Om du är medborgare i ett land utanför EU och vill arbeta i Sverige behöver du i de flesta fall ha ett arbetstillstånd.

Läs mer om kraven för arbetstillstånd

Läs mer om hur du gör för att ansöka om arbetstillstånd

Du behöver inte ansöka om arbetstillstånd om du

  • har permanent uppehållstillstånd
  • är student med ett uppehållstillstånd för studier på högskolenivå
  • är forskare som har beviljats särskilt uppehållstillstånd för forskning
  • är asylsökande och är undantagen från kravet på arbetstillstånd (har AT-UND)
  • är EU-medborgare
  • har ett uppehålls- och arbetstillstånd (UAT) som skyddsbehövande enligt massflyktsdirektivet, som flykting, som alternativt skyddsbehövande, på grund av särskilt ömmande omständigheter, på grund av verkställighetshinder, eller på grund av familjeanknytning.

Läs mer om uppe­hålls­till­stånd i Sverige för någon med ställ­ning som varak­tigt bosatt i ett annat EU-land

För vissa yrkesgrupper och vissa medborgare finns särskilda regler när det gäller arbete i Sverige.

Läs mer om särskilda regler för vissa yrken och länder

Vissa yrkesgrupper kan under en begränsad tid komma till Sverige och arbeta utan arbetstillstånd.

Läs mer om undantaget från kravet på arbetstillstånd

Du som har en examen från en högre utbildning har möjlighet att få uppehållstillstånd för att komma till Sverige och söka arbete eller undersöka möjligheten att starta företag. Du kan få tillstånd i upp till nio månader.

Läs mer om uppehållstillstånd för att söka arbete

Sidan senast uppdaterad: