Särskilda regler för arbetstillstånd för vissa yrken och länder

Det finns särskilda regler när det gäller arbete och tillstånd för vissa yrken och för medborgare i en del länder.

För en del yrken finns särskilda regler. Det kan till exempel innebära att du har andra rättigheter, att du behöver skicka in andra dokument tillsammans med din ansökan eller att du ska ansöka på någon särskild blankett.

Särskilda regler gäller för artister, au pairer, bärplockare, säsongsarbetare, forskare, idrottare och tränare, praktikanter (praktik genom praktikantorganisation och praktik med anknytning till högre utbildning), volontärer och om du ska ansöka om ett EU-blåkort eller ICT-tillstånd.

Sverige har avtal med en del länder som innebär att det kan finnas särskilda typer av tillstånd om du är medborgare i ett visst land, så kallat feriearbete för unga personer.  

Inom en del branscher ställs det högre krav på arbetsgivare. Mer om det kan du läsa på sidan högre krav för vissa branscher.

Viktigt om uppehållstillståndskort

Uppehållstillståndskortet tillverkas i samband med att beslutet fattas, dock tidigast tre månader innan uppehållstillståndet börjar gälla.

Det går inte att skynda på tillverkningen eller leveransen av kortet.

Sidan senast uppdaterad: